Povratak na Обавештења

Предлог Решење о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање погонске спремности система које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор