Povratak na Обавештења

Предлог решења о давању сагласности на Прве измене и допуне Одлуке о образовању цена услуга ЈКП „Чистоћа“ Сомбор од 01.02.2022. године