Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор донету на 14. седници Надзорног одбора која је одржана 30.06.2021. године