Povratak na Обавештења

Обавештава се јавност да је оператер „Картон Плус“ доо, Апатински пут бб, Сомбор, поднео захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, на територији Града Сомбора.