Povratak na Обавештења

Обавештење о кретању, паркирању и остављању возила на јавним површинама, јавним зеленим површинама и јавним паркиралиштима