Povratak na Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији града Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила.

Претежна делатност предузећа је: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају.

Остале делатности предузећа су: 49.91 – Друмски превоз терета 49.42 – Услуге пресељења 52.10 – Складиштење 52.24 – Манипулација теретом 52.29 – Остале пратеће делатности у саобраћају 68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима 68.32 – Управљање некретнинама за накнаду 70.10 – Управљање економским субјектом 70.21 – Делатност комуникације и односа са јавношћу 70.22 – Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 77.11 – Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила 77.12 – Изнајмљивање и лизинг камиона 84.13 – Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије 96.09 – Остале непоменуте личне услужне делатности

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР
Назив ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“
Адреса 25101 Сомбор, Трг цара Лазара 1
Телефон 025/423-000

025/460-606

Директор Гордана Вуловић
Интернет страница www.parkingsombor.co.rs
Mail direktor@parkingsombor.co.rs

office@parkingsombor.co.rs

prituzbe@parkingsombor.co.rs