Povratak na Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Простор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање пијаца, сахрањивање умрлих лица, уређење и одржавање гробаља, изградња и продаја гробница и одржавање и давање у закуп пословног простора и јавних површина које су у власништву Града (билборди, киосци, летње баште, привремено заузеће јавних површина код изградње објеката, сезонске продаје воћа и поврћа, забавне манифестације и остало) и одржавање и изградњу локалних и некатегорисаних путева.

Претежна делатност предузећа је: 68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима.

Остале делатности предузећа су: 01.19 – Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 01.30 – Гајење садног материјала  23.52 – Производња креча и гипса 23.61 – Производња производа од бетона намењених за грађевинарство 23.70 –  Сечење, обликовање и обрада камена 41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда 42.11 – Изградња путева и аутопутева 43.11 – Рушење објеката 43.12 – Припрема градилишта 43.21 – Постављање електричних инсталација 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 43.31 – Малтерисање 43.32 – Уградња столарије 43.33 – Постављање подних и зидних облога 43.34 – Бојење и застакљивање 43.39 – Остали завршни радови 43.91 – Кровни радови 43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови 47.78 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама  56.10 – Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 68.32 – Управљање некретнинама за накнаду 71.11 – Архитектонска делатност 71.12 – Инжњерска делатност и техничко саветовање 73.11 – Делатност рекламних агенција 96.03 – Погребне и сродне делатности 96.09 – Остале неспоменуте личне услужне делатности

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР
Назив ЈКП „Простор“
Адреса 25101 Сомбор, Трг Цара Лазара 1., 25101 Сомбор, Венац Војводе Радомира Путника 18.
Телефон 025/515-00-90
Директор Ђорђе Зорић, в.д.
Интернет страница www.prostorsombor.rs
Mail info@prostorsombor.rs

jlakatos@prostorsombor.rs