Povratak na Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Простор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање пијаца, сахрањивање умрлих лица, уређење и одржавање гробаља, изградња и продаја гробница и одржавање и давање у закуп пословног простора и јавних површина које су у власништву Града (билборди, киосци, летње баште, привремено заузеће јавних површина код изградње објеката, сезонске продаје воћа и поврћа, забавне манифестације и остало) и одржавање и изградњу локалних и некатегорисаних путева.

Претежна делатност предузећа је: 68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима.

Остале делатности предузећа су: 01.19 – Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 01.30 – Гајење садног материјала  23.52 – Производња креча и гипса 23.61 – Производња производа од бетона намењених за грађевинарство 23.70 –  Сечење, обликовање и обрада камена 41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда 42.11 – Изградња путева и аутопутева 43.11 – Рушење објеката 43.12 – Припрема градилишта 43.21 – Постављање електричних инсталација 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 43.31 – Малтерисање 43.32 – Уградња столарије 43.33 – Постављање подних и зидних облога 43.34 – Бојење и застакљивање 43.39 – Остали завршни радови 43.91 – Кровни радови 43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови 47.78 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама  56.10 – Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 68.32 – Управљање некретнинама за накнаду 71.11 – Архитектонска делатност 71.12 – Инжњерска делатност и техничко саветовање 73.11 – Делатност рекламних агенција 96.03 – Погребне и сродне делатности 96.09 – Остале неспоменуте личне услужне делатности

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР
Назив ЈКП „Простор“
Адреса 25101 Сомбор, Раде Дракулића 12. (25101 Сомбор, Трг Цара Лазара 1., 25101 Сомбор, Венац Војводе Радомира Путника 18.)
Телефон 025/515-00-90
Директор Горан Нонковић
Интернет страница www.prostorsombor.rs
Mail info@prostorsombor.rs

jlakatos@prostorsombor.rs

Званична интернет презентација