Povratak na Јавна предузећа и установе

ГРАДСКА БИБЛОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР

Библиотека је 1994. године постала матична библиотека Западнобачког округа, обавља библиотечко-информациону делатност према националним и међународним стандардима и у оквиру тога прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на коришћење библиотечко-информациону грађу и изворе. Библиотечко-информациону грађу и изворе из својих збирки Библиотека корисницима даје на коришћење и у читаоницама Библиотеке. У непроцењивом књижевном благу (преко 300.000 примерака) издваја се Збирка раритета од 309 књига, међу којима је и најстарија Зборник Божидара Вуковића, штампан у Венецији 1538. године. Ту су и вредне збирке Завичајног одељења са преко 4.000 свезака и примерци бројних листова и часописа.

 ГРАДСКА БИБЛОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР
Адреса 25101 Сомбор, Трг цара Лазара 3
Радно време пон-пет од 7.30 до 19.00 часова

субота од 7.30 до 13.00 часова

Телефон +38125482827;

+38125431011

Факс: +38125420266

Директор Наташа Туркић 
Интернет страница biblioso.org.rs
Mail biblioso@eunet.rs

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ