Povratak na Јавна предузећа и установе

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СОМБОР

Центар за стручно усавршавање Сомбор је установа из области образовања.

Оснивач је град Сомбор на основу Закона о основама система образовања и васпитања. Иако основан од стране града Сомбора Центар ће настојати да задржи улогу регионалног лидера у области стручних усавршавања.

Место организовања различитих врста обука;

Ресурсни центар (библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким,

педагошко-психолошким, видео и аудио материјалима итд);

Информациони системи (штампани или он-лине информатори који садрже понуду

програма стручног усавршавања);

Место где се вреднује и прати квалитет стручног усавршавања;

Место окупљања и размене професионалних искустава запослених у образовању;

У Центру се примењује и спроводи стратегија стручног усавршавања у складу са стратегијом коју је развио Центар за професионални развој у Београду, а у сарадњи са другим битним чиниоцима у образовању.

Адреса 25101 Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 30
Радно време понедељак-петак 7:30 до 15:00 часова
Телефон +38125 410 222
Директор Милан Стакић
Интернет страница www.csusombor.rs
Маил info@csusombor.rs; csusombor@gmail.com