Povratak na Јавна предузећа и установе

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СОМБОР

Архив је установа из области културе која је основана ради заштите, чувања, сређивања, обраде и презентовања архивске грађе за територију Града Сомбора и његових петнаест насељених места, општину Апатин и њена четири места, општину Кула и њених пет насељених места, општину Оџаци и њених осам насељених места и општину Бач и њених пет насељених места. Архив је под називом Архивско средиште архивског подручја Сомбор, почео рад у Сомбору, 01.12.1948. године. Као самостална Установа, основан је Решењем ГНО Сомбор 08.09.1951 године.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СОМБОР
Назив ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Адреса 25101 Сомбор, Трг цара Лазара број 5
Радно време пон-пет од 7.00 до 15.00 часова
Телефон +38125416292

+38125412287 (факс)

Директор Борислава Ристивојевић
Интернет страница www.arhivsombor.org.rs
Mail info@arhivSombor.org.rs

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ