Povratak na Јавна предузећа и установе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР

18. октобра 1958. године Народни одбор општине Сомбор донео је следеће решење:

  1. Назив установе је дечје обданиште „Вера Гуцуња“ са седиштем у Сомбору, Петра Бојовића, венац број 3;
  2. Дечје обданиште „Вера Гуцуња“ је установа са самосталним финансирањем;
  3. Задатак установе је заштита деце и мајки, у циљу задовољења општих потреба становништва;
  4. Основна и обртна средства установе обезбеђује оснивач;
  5. Орган управљања установе је Управни одбор од 9 чланова, које именује оснивач тако да три члана буду из редова колектива установе, укључујући и управника који је члан управног одбора по положају.
  6.   године извршена је интеграција дечјег обданишта са управом дечјих вртића и Пионирским домом „Мита Васиљевић“ у Сомбору и фирма је остала дечје обданиште „Вера Гуцуња“.
  7. године дечје обданиште је променило назив у Дечји вртић „Вера Гуцуња“, а 1973. од
    1. јануара Дечјем вртићу су припојене и Дечје јаслице „Ружица Рип“, а фирма је гласила Дечји вртић „Вера Гуцуња“, Сомбор.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР
 

Адреса

 

25101 Венац војводе Петра Бојовића 3

 

Радно време

 

пон-пет од 5.30 до 18.00 часова

Телефон +38125433-511;

 

+38125433-510

 

Факс: +38125421-744

Директор Александра Перовић
Интернет страница www.veragucunja.co.rs
Mail              veragucunja@mts.rs