Povratak na Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина, јавне расвете, одржавање тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, урбаног мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним површинама Града Сомбора.

Претежна делатност предузећа је: 81.30 -Услуге уређења и одржавања околине

Остале делатности предузећа су: 01.11 – Гајење жита 01.13 – Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака 01.19 – Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 01.29 – Гајење осталих вишегодишњих биљака 01.30 – Гајење садног материјала 02.10 – Гајење шума и остале шумарске делатности 02.20 – Сеча дрвећа 16.10 – Резање и обрада дрвета 16.29 – Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа 32.91 – Производња метли и четки 42.11 – Изградња путева и аутопутева 43.21 – Постављање електричних инсталација 45.20 – Одржавање и поправка моторних возила 46.22 – Трговина на велико цвећем и садницама 46.76 – Трговина на велико осталим полупроизводима 46.90 – Неспецијализована трговина на велико 47.76 – Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и       храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама  47.78 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 49.41 – Друмски превоз терета 73.11 – Делатност рекламних агенција 81.22 – Остале услуге чишћења зграда и опреме 95.22 – Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме 96.09 – Остале неспоменуте личне услужне делатности

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР
Назив ЈКП „Зеленило“
Адреса 25101 Сомбор, Раде Дракулића 12.
Телефон 025/418-948

025/415-788

Директор Момир Миоковић
Интернет страница www.zelenilosombor.co.rs
Mail sekretarica@zelenilosombor.co.rs

zelenilo@zelenilosombor.co.rs

informisanje@zelenilosombor.co.rs