Povratak na Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Енергана“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за пружање услуга производње, дистрибуције и продаје топлотне енергије, компримираног ваздуха и гаса.

Претежна делатност предузећа је: 35.30 – Снабдевање паром и климатизација.

Остале делатности предузећа су: 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 71.11 – Архитектонска делатност 71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање 71.20 – Техничко испитивање и анализе 43.21 – Постављање електричних инсталација 43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарству

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР
Назив ЈКП „Енергана“
Адреса 25101 Сомбор, Милете Протића 14.
Телефон 025/443-369 (директор)

025/5415-960 (технички сектор)

Директор Ђурађ Милановић, в.д.
Интернет страница www.energana.co.rs
Mail energana@eunet.rs

reklamacijeenergana@gmail.com

energana.valerija@gmail.com

energanaadmin@eunet.rs