Povratak na Јавна предузећа и установе

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР

Центар за социјални рад Сомбор основан је 15. марта 1960. године.

Носилац послова социјалне заштите у граду Сомбору јесте Центар за социјални рад, који као упутни орган остварује права грађана, пружа услуге социјалне заштите и спроводи мере. Јавна овлашћења и пренете надлежности заснивају се на Законским и подзаконским актима.

Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице; правна служба, служба заштите деце и младих, служба заштите одраслих и старијих, рачуноводство.

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар врши следећа јавна овлашћења :

  • остваривању права на материјално обезбеђење;
  • остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
  • остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
  • остваривање права на смештај у установу социјалне заштите;
  • остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
  • хранитељству;
  • усвојењу.

У октобру 2016. основане су две службе које обављају послове социјалне заштите из надлежности града Сомбора: служба локалних права и услуга, те служба заштите и подршке породици.

 

Адреса 25101 Сомбор, Карађорђева 4
Телефон 482-499
Директор Михајло Шкорић
Интернет страница www.csrsombor.org.rs
Маил sombor.csr@minrzs.gov.rs