Povratak na Одељење за образовање

Обрасци захтева – kérelmek

 1. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА
 2. НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЋКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА
 3. НАКНАДА ТРОШКОВА ИНТЕРНАТСКОГ СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 4. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕBОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 5. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА-ПРЕДШКОЛСКО НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 2КМ
 6. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОШ НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 4КМ
 7. ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
 8. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА-СРЕДЊА ШКОЛА
 9. УВЕРЕЊЕ О ПРОCЕЧНИМ ПРИМАЊИМА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ, СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ, СТУДЕНТСКИ ДОМ, ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПАЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ И ИСПИТА
 10. ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА
 11. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА
 12. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 1. PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS A VÁROSI ÖSZTÖNDÍJ MEGSZERZÉSÉRE ZOMBOR TERÜLETÉN TANULÓ EGYETEMISTÁK RÉSZÉRE
 2. KÉRELEM A GYERMEKEK TARTÓZKODÁSI KÖLTSÉGEINEK RÉSZBENI MEGTÉRÍTÉSÉRE OLYAN ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZMÉNYBEN AMELYNEK MEGALAPÍTÓJA MÁS JOGI ILLETVE FIZIKAI SZEMÉLY ZOMBOR VÁROS TERÜLETÉN
 3. KÉRELEM A FEJLŐDÉSI RENDELLENESÉGEKKEL KÜZDŐ TANULÓK INTERNÁTI ELSZÁLLÁSOLÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSÉRE
 4. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ GYERMEKEK ÉS TANULÓK ILLETVE KÍSÉRŐIK RÉSZÉRE A TANÍTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ILLETVE
 5. KÉRELEM GYERMEKEK ÉS KÍSÉRŐIK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNT, A ISKOLÁSKOR ELŐTTI ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL, AMELY INTÉZMÉNYE 2KM-NÉL NAGY
 6. ÁLTALÁNOS IKSOLAI TANULÓK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM A LAGKÖZELEBBI ISKOLA SZÉKHELYÉTŐL 4KM-NÉL NAGYOBB TÁVOLSÁGRA LAKÓ TANULÓK RÉSZÉRE
 7. KIÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMEM/JAVASLATOM A GYERMEKEK/TANULÓK KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA IRÁNTI IGÉNYT KIÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGNAK
 8. TANULÓK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSÉRE VALÓ JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELEM, TANULÓK RÉSZÉRE AKIK OLYAN KÖZÉPISKOLÁBA JÁRNAK AMELY SZÉKHELYE ZOMBOR VÁROS TERÜLTÉVEL HATÁROS TERÜLETEN TALÁLHATÓ (KULA,HÓDSÁG,APATIN,SZABADKA ÉS BÁCSTOPOLYA)
 9. A HÁZTARTÁS TAGJAINAK ÁTLAGOS JÖVEDELEMÉT IGAZOLÓ BIZONYLAT IRÁNTI KÉRELEM
 10. OKIRATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTÍRÁSA IRÁNTI KÉRELEM
 11. AZ ELVÉGZETT BETEKINTÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM
 12. A SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM