Povratak na Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Обрасци захтева – kérelmek

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИТОГ ОБЈЕКТА
 2. УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СОМБОРА
 3. УКЊИЖБЕНА ДОЗВОЛА
 4. ПРИБАВЉАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА СА ВЛАСНИКОМ ЗЕМЉИШТА – ПОНУДА ЗА ОТКУП
 5. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ – КОНВЕРЗИЈА
 6. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ – КОНВЕРЗИЈА
 7. ПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 8. ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА
 9. НЕПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 10. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА
 11. ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ НЕПОКРЕТНОСТ
 12. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 13. ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 14. ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА
 15. ЗАХТЕВ ЗА ОТКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
 16. ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ
 17. ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 18. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
 19. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА
 20. БРИСОВНА ДОЗВОЛА
 21. АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ
 22. ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
 23. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
 24. УВЕРЕЊЕ О НАЗИВУ, ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ
 25. ПОСТАВЉАЊЕ НАДСТРЕШНИЦА ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ
 26. ПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОБЈЕКТА – КОЛСКИ И ПЕШАЧКИ ПРИЛАЗ
 27. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА
 28. ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА – ЕКСХУМАЦИЈА
 29. ОДОБРЕЊЕ ЗА РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
 30. ИСПРАВКА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ – ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ
 31. ДОДЕЛА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Имовинско-правни односи – vagyonjogi viszonyok

на српскомMagyarul АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂ.ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ НЕПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ ВРЕДНОСТ ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА… Детаљније

Саобраћај – közlekedés

на српскомMagyarul ИЗМЕНА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ И ОВЕРИ РЕДА ВОЖЊЕ ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ОДОБРЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ТАКСИ ПРЕВОЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ-ТРГ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗИЛО ПРИВРЕМЕНА ПРОМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ПРОДУЖЕЊЕ… Детаљније

Стамбена заједница – lakóközösség

на српскомMagyarul ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О РЕГИСТРОВАНОЈ СТАМБЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СВОЈИНИ НА ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ ИСЕЉЕЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАНА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ BIZONYLAT KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BEJEGYZETT LAKÓKÖZÖSSÉGRŐL KÉRELEM BIZONYLAT KIADÁSA IRÁNT KÜLÖN TULAJDONRÓL TÁRSASHÁZ-ÉPÜLET RÉSZÉN KITOLONCOLÁSI KÉRELEM A JOGTALANUL BEKÖLTÖZÖTT SZEMÉLYEK KIKÖLTÖZTETÉSÉSRE A LAKÓÉPÜLETI LAKÁSBÓL-KÖZÖS HELYISÉGEIBŐL BEJEGYZÉSI KÉRELEM LAKÓKÖZÖSSÉG… Детаљније