Povratak na Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Обрасци захтева

Имовинско-правни односи

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂ.ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ НЕПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈКЕТА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ ВРЕДНОСТ ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА НЕСПОРЕДНОМ ПОГОДГОМ… Детаљније

Саобраћај

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ И ОВЕРИ РЕДА ВОЖЊЕ ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ОДОБРЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТАКСИ ВОЗАЧА И ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ДОДЕЛА СВЕТЛЕЋЕ ТАБЛЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ -ТРГ ПОТВРДА ТХ ТАБЛИЦА ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА ПРОДУЖЕЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ… Детаљније

Стамбена заједница

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О РЕГИСТРОВАНОЈ СТАМБЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СВОЈИНИ НА ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ ИСЕЉЕЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАНА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Званична интернет презентација