Povratak na Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Обрасци захтева – kérelmek

Имовинско-правни односи – vagyonjogi viszonyok

на српском Magyarul АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂ.ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ НЕПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈКЕТА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ ВРЕДНОСТ ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ… Детаљније

Саобраћај – közlekedés

на српском Magyarul ИЗМЕНА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ И ОВЕРИ РЕДА ВОЖЊЕ ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ОДОБРЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТАКСИ ВОЗАЧА И ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ДОДЕЛА СВЕТЛЕЋЕ ТАБЛЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ -ТРГ ПОТВРДА ТХ ТАБЛИЦА ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА… Детаљније

Стамбена заједница – lakóközösség

на српском Magyarul ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О РЕГИСТРОВАНОЈ СТАМБЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СВОЈИНИ НА ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ ИСЕЉЕЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАНА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ BIZONYLAT KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BEJEGYZETT LAKÓKÖZÖSSÉGRŐL KÉRELEM BIZONYLAT KIADÁSA IRÁNT KÜLÖN TULAJDONRÓL TÁRSASHÁZ-ÉPÜLET RÉSZÉN KITOLONCOLÁSI KÉRELEM A JOGTALANUL BEKÖLTÖZÖTT SZEMÉLYEK KIKÖLTÖZTETÉSÉSRE A LAKÓÉPÜLETI LAKÁSBÓL-KÖZÖS HELYISÉGEIBŐL BEJEGYZÉSI KÉRELEM… Детаљније
Званична интернет презентација