Povratak na Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Обрасци захтева – kérelmek

Водна акта – vízi dokumentumok

на српскомMagyarul ВОДНА ДОЗВОЛА БЕЗ РЕШЕЊА О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ ВОДНА ДОЗВОЛА ВОДНИ УСЛОВИ ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ Kérelem vízjogi engedély kiállítása iránt létesítmények részére azaz munkálatok végzésére amelyekre ki van adva a használati engedély de nincs kiadva a vízjogi engedély Kérelem vízjogi engedély kiállítása iránt létesítmények részére illetve munkálatok vézésére amelyekre ki van állítva a vízjogi… Детаљније

Животна средина – környezet

на српскомMagyarul OДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДОЗВОЛА ЗА РАД СТАЦИОНИРАНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ,ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ,ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ИЛИ ИНЕРТНОГ ОТПАДА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА ОДЛУЧИВАЊЕ… Детаљније
Званична интернет презентација