Povratak na Обрасци захтева – kérelmek

Животна средина – környezet

 1. OДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ
 2. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
 3. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О
 4. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
 5. ДОЗВОЛА ЗА РАД СТАЦИОНИРАНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА
 6. ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ,ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ИЛИ ИНЕРТНОГ ОТПАДА
 7. ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА
 8. ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА
 9. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА
 10. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
 11. ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ
 12. ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА
 13. ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
 14. ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
 15. ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЈЕКТА У КОМЕ СЕ ОБАВЉА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЛАТНОСТ
 16. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖНОСТИ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
 17. РЕВИЗИЈА ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
 18. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ-ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 1. HELYSZÍN JÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM HULLADÉKKEZELÉS CÉLJÁRA MOBIL LÉTESÍTMÉNYBEN
 2. KÉRELEM KORSZERŰSÍTETT HATÁSTANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA IRÁNT
 3. KÉRELEM A JELENLEGI HELYZETRŐL SZÓLÓ TANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA IRÁNT A PROJEKT KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSVIZSGÁLATRÓL
 4. KÉRELEM A HATÁSVIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ TANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA IRÁNT
 5. KÉRELEM HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
 6. ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM A VESZÉLYTELEN/BELSŐ HULLADÉK ÖSSZEGYÜJTÉSÉRE,SZÁLLÍTÁSÁRA, TÁROLÁSÁRA, KEZELÉSÉRE ÉS LERAKÁSÁRA
 7. KÉRELEM ENGEDÉLY KIÁLLÍTÁSA IRÁNT VEGYI ANYAGOK KEZELÉSÉRE
 8. INTEGRÁLT ENGEDÉLY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM
 9. KÉRELEM DÖNTÉSHOZATAL IRÁNT A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL, MEGLÉVŐ INTÉZMÉNY ESETÉBEN (JELENLEGI HELYZET HATÁSVIZSGÁLATA)
 10. KÉRELEM DÖNTÉSHOZATAL IRÁNT HATÁSVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
 11. KÉRELEM KORSZERŰSÍTETT HATÁSTANULMÁNY TERJEDELMÉNEK ÉS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA IRÁNT
 12. KÉRELEM TERJEDELEM ÉS TARTALOM MEGHATÁROZÁSA IRÁNT A JELENLEGI HELYZET (MÁR LÉTEZŐ/MŰKÖDŐ LÉTESÍTMÉNY)HATÁSTANULMÁNYÁRA VONATKOZÓAN
 13. KÉRELEM HATÁSTANULMÁNY TERJEDELMÉNEK ÉS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA IRÁNT
 14. KÉRELEM IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT A HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLY BESZERZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE ALÓLI FELMENTÉS IGAZOLÁSÁSRA
 15. KÉRELEM FELTÉTELEK ELÉGGÉ TÉTELÉNEK IGAZOLÁSÁRA AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉGEKKEL FOGLALKOZÓ OBJEKTUM KÖRNYEZETÉT TEKINTVE
 16. AZ INTEGRÁLT ENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHOSSZABÍTÁSÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM
 17. KÉRELEM AZ INTEGRÁLT ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT
 18. A TERÜLETI ÉS FELSZERELÉSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM,A KÖRNYEZETVÉDELEMRE TEKINTETTEL, GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
Званична интернет презентација