Povratak na Обрасци захтева – kérelmek

Животна средина – környezet

 1. Издавање одобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу
 2. Давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на жс
 3. Давање сагласности на студију затечено стање о процени утицаја на жс
 4. Давање сагласности на студију о процени утицаја на жс
 5. Дозвола за рад стационираних извора загађења
 6. Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
 7. Дозвола за управљање хемикалијама
 8. Издавање интегрисане дозволе
 9. Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на жс
 10. Одлучивање о потреби процене утицаја на жс
 11. Одређивање обима и садржаја ажуриране студије
 12. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на жс
 13. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
 14. Потврда о изузимању од обавеза прибављања дозволе управљања отпадом
 15. Продужење рока важности интегрисане дозволе
 16. Ревизија интегрисане дозволе
 17. Испуњеност услова простора и опреме у погледу жс за обављање привредне делатности
 18. Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и поновно искоришћење отпада
 19. Захтев за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом
 20. Захтев за измену дозволе за управљање отпадом
 1. HELYSZÍN JÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM HULLADÉKKEZELÉS CÉLJÁRA MOBIL LÉTESÍTMÉNYBEN
 2. KÉRELEM KORSZERŰSÍTETT HATÁSTANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA IRÁNT
 3. KÉRELEM A JELENLEGI HELYZETRŐL SZÓLÓ TANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA IRÁNT A PROJEKT KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSVI
 4. KÉRELEM A HATÁSVIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ TANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA IRÁNT
 5. KÉRELEM HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
 6. ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM A VESZÉLYTELEN-BELSŐ HULLADÉK ÖSSZEGYÜJTÉSÉRE,SZÁLLÍTÁSÁRA, TÁROLÁSÁRA, KEZELÉSÉR
 7. KÉRELEM ENGEDÉLY KIÁLLÍTÁSA IRÁNT VEGYI ANYAGOK KEZELÉSÉRE
 8. INTEGRÁLT ENGEDÉLY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM
 9. KÉRELEM DÖNTÉSHOZATAL IRÁNT A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL, MEGLÉVŐ INTÉZMÉNY ESETÉB
 10. KÉRELEM DÖNTÉSHOZATAL IRÁNT HATÁSVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
 11. KÉRELEM KORSZERŰSÍTETT HATÁSTANULMÁNY TERJEDELMÉNEK ÉS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA IRÁNT
 12. KÉRELEM TERJEDELEM ÉS TARTALOM MEGHATÁROZÁSA IRÁNT A JELENLEGI HELYZET (MÁR LÉTEZŐ-MŰKÖDŐ LÉTESÍTMÉNY)HAT
 13. KÉRELEM HATÁSTANULMÁNY TERJEDELMÉNEK ÉS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA IRÁNT
 14. KÉRELEM IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT A HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLY BESZERZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE ALÓLI FELMENT
 15. AZ INTEGRÁLT ENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHOSSZABÍTÁSÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM
 16. KÉRELEM AZ INTEGRÁLT ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT
 17. A TERÜLETI ÉS FELSZERELÉSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM,A KÖRNYEZETVÉDELEMRE TEKINTETTEL, GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE