Povratak na Одељење за друштвене делатности

Обрасци захтева – kérelmek

 1. БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ
 2. ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
 3. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА -ПРИГОВОР
 4. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
 5. ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ
 6. ЈЕДНОКРАТНА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 7. НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПOCЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 8. НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТАВА И РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
 9. ПОМОЋ ПРИ НАБАВЦИ ЛЕКОВА-РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА
 10. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА
 11. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ
 12. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА -СРЕДЊА ШКОЛА РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА
 13. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ -ГРАД
 14. СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА
 15. СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗБОГ ЗДРАВ. СТАЊА
 16. СУБВЕНЦИОНИСАНА ЦЕНА УСЛУГА
 17. ФИНАНСИРАЊЕ ТРЕЋЕГ ПОКУШАЈА- ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА
 1. A KATONAI ROKKANTAK ÉS A CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉKOT ÉLVEZŐK, ILLETÉKMENTES ÉS KEDVEZMÉNYES UTAZÁSRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGI KÉRELME
 2. A családi pótlék jogosultságának megszerzéséhez a DD-1-es űrlapot kell benyújtani, amely a jogérvényesítés közelebbi feltételeiről és a gyermekes családok anyagi támogatásának módjáról szóló szabályzatban van előírva
 3. ELLENVETÉS A PÁCIENSEK JOGAIVAL KAPCSOLATBAN
 4. BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM JOGÉRVÉNYESÍTÉSRŐL A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSÁNAK TERÉN A SZERB KÖZTÁRSASÁGBAN
 5. ÉLELMEZÉSI ÉS ELSZÁLLÁSOLÁSI KÉRELEM, UTAZÁS IDEJÉN ÉS MÁS HELYSÉGBEN VALÓ TARTÓZODÁS IDEJE ALATT, A KATONAI ROKKANTAK, A CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉK ÉLVEZŐI, CIVIL HADIROKKANTAK ÉS CSALÁDTAGJAIK ÉS A HÁBORÚ CIVIL ÁLDOZATAI RÉSZÉRE
 6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM EGYSZERI PÉNZBELI SEGÉLY IRÁNT MUNKANÉLKÜLI KISMAMÁK RÉSZÉRE
 7. BÉRKOMPENZÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM SPECIÁLIS GYERMEKGONDOZÁS MIATTI MUNKAHELYI TÁVOLLÉT IDEJÉN
 8. BÉRKOMPENZÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM SZÜLÉSI SZABADSÁG ILLETVE A GYERMEK GONDOZÁSA MIATTI MUNKAHELYI TÁVOLLÉT IDEJÉN
 9. KÉRELEM támogatás biztosítása iránt,gyógyszerek beszerzésénél a roma populáció részére
 10. A szülői pótlék jogérvényesítése iránti kérelmet az anya Az RD-1 űrlapon az apa pedig az RD-2 űrlapon nyújtja be amelyek elő vannak írva a germekes családok anyagi támogatásának módjairól szóló szabályzatban
 11. ?
 12. KÉRELEM Az utazási költségek megtérítése iránt, roma nemzeti kissebbség középiskolás tanulóinak részére
 13. JOGÉRVÉNYESÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM AZ ELSŐ GYERMEK UTÁN JÁRÓ CSALÁDI PÓTLÉKRA
 14. KÉRELEM A VÉDETT ENERGIAFOGYASZTÓI STÁTUSZ ELNYERÉSÉRE VILLAMOS ENERGIA VALAMINT FÖLDGÁZ HASZNÁLATÁT ILLETŐEN
 15. KÉRELEM A VÉDETT ENERGIAFOGYASZTÓI STÁTUSZ ELNYERÉSÉRE EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT MIATT
 16. KÉRELEM JOGÉRVÉNYESÍTÉS IRÁNT A KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAINAK TÁMOGATÁSÁRA
 17. KÉRELEM A TESETEN KÍVÜLI MEGTERMÉKENYÍTÉS – HARMADIK PRÓBÁLOZÁS – KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRITÉSE IRÁNT

Борачко-инвалидска заштита – hadirokkant védelem

на српскомMagyarul БОРАЧКИ ДОДАТАК ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ-РВИ,МВИ,ЦИР ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МНП ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МНП ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ РВИ НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПOCЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МНП НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА-РВИ,МВИ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО-РВИ… Детаљније

Избегла и расељена лица – menekült és kitelepített személyek

на српскомMagyarul ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ-ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНУ МЕСТА БОРАВКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА MÁSOLAT KIÁLLÍTÁSA… Детаљније
Званична интернет презентација