Povratak na Одељење за друштвене делатности

Обрасци захтева – kérelmek

Борачко-инвалидска заштита – hadirokkant védelem

на српскомMagyarul ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА БОРЦА ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НОВОГ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА У ВЕЗИ СА НАСТАЛОМ ПРОМЕНОМ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РВИ, МВИ, ЦВИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ ПОСЛЕ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ПАЛОГ БОРЦА ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК НЕЗАПОСЛЕНОГ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА… Детаљније

Дечија заштита – gyermekvédelem

Српски језикMagyarul ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ЈЕДНОКРАТНА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ… Детаљније

Избегла и расељена лица – menekült és kitelepített személyek

на српскомMagyarul ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ-ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНУ МЕСТА БОРАВКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА MÁSOLAT KIÁLLÍTÁSA… Детаљније

Социјална заштита – szociális védelem

на српскомMagyarul ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ ПОМОЋ ПРИ НАБАВЦИ ЛЕКОВА-РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА -СРЕДЊА ШКОЛА РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СУБВЕНЦИОНИСАНА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ÉLELMEZÉSI ÉS ELSZÁLLÁSOLÁSI KÉRELEM, UTAZÁS IDEJÉN ÉS MÁS… Детаљније