Povratak na Одељење за друштвене делатности

Обрасци захтева

Борачко-инвалидска заштита

БОРАЧКИ ДОДАТАК ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ-РВИ,МВИ,ЦИР ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МНП ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МНП ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ РВИ НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПOCЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МНП НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА-РВИ,МВИ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО-РВИ ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА… Детаљније

Избегла и расељена лица

ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ-ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА ПРЕСТАНКА СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНУ МЕСТА БОРАВКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Званична интернет презентација