Povratak na Обрасци захтева – kérelmek

Борачко-инвалидска заштита – hadirokkant védelem

 1. БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ
 2. БОРАЧКИ ДОДАТАК
 3. ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ-РВИ,МВИ,ЦИР
 4. ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МНП
 5. ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ
 6. ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МНП ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ
 7. НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ РВИ
 8. НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПOCЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МНП
 9. НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
 10. ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА-РВИ,МВИ
 11. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО-РВИ
 12. ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИВАЛИДИТЕТА РВИ-ЦВИ
 13. ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ РВИ
 14. ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПОСЛЕ СМРТИ РВИ И ПАЛОГ БОРЦА
 15. ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ ПОСЛЕ СМРТИ РВИ
 16. ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК-РВИ,МВИ, ЦИР
 17. ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РВИ, МВИ, ЦИР
 18. УВЕРЕЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА-СЛУЖБЕНА ЕВИДНЕЦИЈА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
 19. УВЕЋАНА ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО ПАЛОМ БОРЦУ
 1. A KATONAI ROKKANTAK ÉS A CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉKOT ÉLVEZŐK, ILLETÉKMENTES ÉS KEDVEZMÉNYES UTAZÁSRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGI KÉRELME
 2. HARCOS PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELEM
 3. ÁPOLÁSÉRT ÉS SEGÉLYNYÚJTÁSÉRT JÁRÓ PÓTLÉK IRÁNTI KÉRELEM HADIROKKANT, BÉKEIDEJI KATONAI ROKKANT ILLETVE A HÁBORÚS POLGÁRI ROKKANT RÉSZÉRE
 4. KÉRELEM ÁPOLÁSÉRT JÁRÓ PÓTLÉK IRÁNT HAVI PÉNZBELI ELLÁTÁS FELHASZNÁLÓJÁNAK
 5. KÉRELEM HAVI PÉNZBELI ELLÁTÁS IRÁNT
 6. KÉRELEM A HAVI PÉNZBELI ELLÁTÁS NÖVELÉSE IRÁNT, A KÉRELMEZŐ ÖNELLÁTÁSÁRA ALAPOZVA
 7. HADIROKKANT JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELME A MUNKANÉLÜLISÉGI JÁRADÉKRA
 8. A TEMETÉS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM A HAVI PÉNZBELI ELLÁTÁS FELHASZNÁLÓJÁNAK HALÁLA UTÁN
 9. KÉRELEM TEMETÉSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNT AZ „1941-ES PARTIZÁN EMLÉKÉREM” TULAJDONOSÁNAK HALÁLA ESETÉN
 10. KÉRELEM A HADIROKKANT ÉS BÉKEIDEJI KATONAI ROKKANT ORTOPÉDIAI ÉS MÁS SEGÉDESZKÖZEI IRÁNT
 11. SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ IRÁNTI JOGOSULTSÁGI KÉRELEM AZ ELSŐ CSOPORTBA SOROLT HADIROKKANT RÉSZÉRE
 12. A KATONAI ROKKANTSÁGI ÁLLAPOT SZÁZALÉKOS NÖVELÉSE IRÁNTI KÉRELEM
 13. CSALÁDI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM KATONAI ROKKANT HALÁLA ESETÉN
 14. AZ ELHUNYT HADIROKKANTTÓL ÉS ELESETT HARCOSTÓL SZÁRMAZTATOTT CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉK
 15. A CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉK FELHASZNÁLÓJÁNAK CSALÁDI PÓTLÉKA HADIROKKANT HALÁLA UTÁN AKI AZ ÁPOLÁSÉRT ÉS SEGÉLYNYÚJTÁSÉRT JÁRÓ PÓTLÉK FELHASZNÁLÓJA VOLT
 16. JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE ORTOPÉDIAI PÓTLÉKRA A HADIROKKANTAK, BÉKEIDEJI KATONAI ROKKANTAK ÉS HÁBORÚS POLGÁRI ROKKANTAK RÉSZÉRE
 17. HADIROKKANTSÁGI, BÉKEIDEJI KATONAI ROKKANTSÁGI ÉS HÁBORÚS POLGÁRI ROKKANTSÁGI ÁLLAPOT ELISMERÉSE
 18. BIZONYLAT KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM A TÉNYEKRŐL AMELYEK A HARCOS-ROKKANTVÉDELMI KÉRDÉSKÖR HIVATALOS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RÉSZEI
 19. KÉRELEM AZ ELESETT HARCOSTÓL SZÁRMAZTATOTT CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉK NÖVELÉSÉRE
Званична интернет презентација