Povratak na Обрасци захтева – kérelmek

Дечија заштита – gyermekvédelem

 1. ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 2. ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 3. ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
 4. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
 5. ЈЕДНОКРАТНА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 6. НАКНАДA ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 7. ПРАВO НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА
 8. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
 9. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
 10. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА
 11. ПРАВО НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 12. ПРАВО НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА
 13. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ КОЈА ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН
 14. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ
 15. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА КОЈИ ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН
 16. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ -ГРАД
 17. ФИНАНСИРАЊЕ ТРЕЋЕГ ПОКУШАЈА- ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА
Званична интернет презентација