Povratak na Пријавите комунални проблем

Питања и одговори

Поставила: Милица Стојановић

 • Да се у стамбено-пословним објектима за време радног времена улазна капија мора држати отворена.
 • Да се станарима у стамбено-пословним објектима забрани паркирање у дворишту, уколико немају обезбеђен гаражни простор.
 • Да се у заједничком дворишту испред продавнице може поставити бицикларник, који својим положајем неће ометати друге станаре.
 • Да се стриктно поштује Уредба о забрани кретања возила у пешачкој зони, возилима која немају Одобрење за кретање по истој.
 • Да се свим врстама паса које грађани изводе у шетњу мора ставити корпа на њушку.
 • Да се у пословно стамбеним објектима поруше дрвени и метални објекти (монтажни), који немају власника, које обија и заузима ко је безобразнији, а који су сакупљалиште отпада и легло заразе…..
 • НАПОМЕНА: Предлози се односе на градско грађевинско земљиште, на које станари имају право коришћења, а општина обавезу регулисања понашања на истом.

Поштована,

имајући у виду озбиљност предмета који уређује Закон о становању и Ваше реалне проблеме са којима се сусрећете као грађанка града Сомбора, обавештавамо Вас да ћемо Ваше предлоге и сугестије узети у разматрање приликом израде предлога аката које доноси јединица локалне самоуправе, а у вези су са Законом о становању.

Законом о становању су прописане и надлежности јединице локалне самоуправе, те је сходно томе за спровођење наведеног Закона на територији града Сомбора, у оквиру Градске управе образован и Одсек за имовинско-правне и стамбене послове чија је надлежност између осталог и израда нацрта и предлога аката из предметне области.

Такође Вас обавештавамо да су неки проблеми које сте навели већ регулисани републичким и локалним прописима и одређени су надлежни органи за контролу примене тих прописа, те је обавеза употребе корпе на њушци паса у надлежности Одељења инспекције и комуналне полиције, док је за контролу забране употребе возила на пешачкој зони надлежна Комунална полиција и Министарство унутрашњих послова.

Овом приликом Вам се захваљујемо на изнетим сугестијама и надамо се даљој сарадњи.

Срдачно,

Поставио: Ђуро

 • У Радничкој улици код броја 16 нема осветљења, постојеће расветно тело не светли дужи период.

ЈКП „Зеленило“ је на предметној локацији заменило несиправно расветно светло јавне расвете.

Поставила: Љубица Митровић

 • Станујем у Бездану, ул. Црквена бр. 2/б. Власник сам, заједно са мајком и братом, стана на истој адреси. Стан је улични. Проблем који је евидентиран путем видео записа који сам спремна показати је у виду нерешавања проблема одводње атмосферске воде, с обзиром да нема решења одвођења воде која се скупља као колектор испред нашег улаза и целом дужином зграде при сваком јачем паду кише. Сва вода која се том приликом појављује у потоцима тече са почетка улице од улице Жртава фашизма и скупља се пред нашим улазом. Већ смо се више пута обраћали за решење овог проблема. Обраћали смо се недавно и ЈКП „Простор“ мислећи да су они надлежни за то, али смо добили одговор да је за то надлежна Градска управа односно Одељење комуналне инспекције. Не желимо да нас „шетају“ од једног до другог него ЗАХТЕВАМО, као грађани ове државе, ДА СЕ ПРОБЛЕМ ХИТНО РЕШИ, нећемо ваљда чекати јесен и зиму за решење овог вишегодишњег проблема. Напомињемо да смо се обраћали и секретару МЗ Бездан у сваком годишњем добу, али решење не видимо. Овај проблем захтева хитно решење и не трпи одлагање. Не желимо да гледамо слегање рамена, јер проблем није туђ него наш, нити желимо да нас шетају по разноразним инспекцијама, захтевамо хитно решавање проблема.

Поступајући по поднеску Митровић Љубице из Бездана, Црквена бр 2/б, запримљеним путем електронске поште 03.04.2017.год, у коме подносилац износи проблематику у наведеној улици, а која се односи на атмосферске падавине које се накупљају испред њеног објекта и истом наноси штету, комунални инспектор је извршио теренски инспекцијски преглед дана 05.04.2017. године и констатовано је следеће:

 • У Бездану у улици Црквена саобраћај се одвија двосмерно, поред пута постоји узак појас јавне зелене површине и тротоар, са обе стране улице. У целој дужини улице не постоје ископани атмосферски канали и нема места за исте. Уз десну страну коловоза гледано од улице Жртава фашизма постоји уска каналица ( импровизована) која је веома плитка и не може да прикупи сву атмосферску воду из улице. Испред куће на броју 2б терен је нижи од пута те се приликом падавина формира „језеро“ испред капије и куће. Предметна улица је фотографисана. На основу увида на лицу места, констатовано је да је, ради решавања постојећег проблема, неопходно предузети мере и извести радове, како би се омогућила одводња атмосферских вода са предметне локације, што је у надлежности Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове. Комунални инспектор је, имајући у виду наведено, проследио предмет на даље надлежно поступање Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове .

Поставила: Гордана Савин

 • Поштована Градоначелнице,

станујем у улици Ивана Горана Ковачића у првоизградјеној згради. Обраћам Ти се из два разлога:

 1. Ова кратка улица је последња у Сомбору која још увек има „Турску калдрму“. Додатни проблем је што су преко пута наше зграде пре неколико година изградили спратну приватну кућу. Водоканал је изводио радове на увођењу водова и канализације у кућу и прикључак надоградио из цеви тачно испред наше зграде. Временом дошло је слегања тла и ускоро нећемо бити у могућности да извеземо аута из гараже јер ће уништити патос аута. Да не спомињем да од јесени до лета нисмо у могућности као остали грађани Сомбора да пређемо на другу страну улице без чизама због воде и блата. Нема прелаза и принуђени смо да ту прелазимо пут како бисмо отишло до града и деца у школу. Апсолутно сам свесна ограничених средстава у Граду Сомбору али се искрено надам да ће се у догледној будућности уз више труда и добре воље моћи решити и уређење ове кратке улице у којој са наше стране има 60 станова.
 2. Најлепше молим, ако надлежна Комисија има могућност да забрани саобраћај за камионе. Наиме, добро Ти је познато да се у близини гради тржни центар. Веома сам задовољна због тога јер ће многи наши суграђани добити запослење. Али и сви камиони који односе и доносе материјал возе кроз нашу улицу и додатно оштећују ионако ужасну калдрму. Само 50 метара даље постоји паралелна асфалтирана улица и сви камиони без икаквих проблема могу возити том улицом.

Немам намеру да дужим и одузимам ти драгоцено време. Драго ми је што си толико успешна, што сам и очекивала познавајући Те дуги низ година.

С поштовањем,

 1. Коловоз у улици Ивана Горана Ковачића у Сомбору је изграђен од крупног необрађеног камена (једна врста Турске калдрме). Коловоз од камена је дуготрајан, али када је необрађен камен, површина коловоза врло је неравна и неудобна за учеснике у саобраћају. На оваквом коловозу увек је присутна прашина, односно задржавање воде и блата. Чињеница је да је наведени коловоз веома стар и да није било инвестиционих радова на коловозу. Садашње стање је да је коловоз јако нераван и изузетно неудобан за учеснике у саобраћају. Оправдана је примедба грађана да је потребно изградити коловоз са савременим застором.
 2. Планом техничке регулације предвиђено је да се у улицама И. Г. Ковачића и Штросмајерова (деоница од И. Г. Ковачића до ул. Јосипа Панчића) одвија и саобраћај теретних возила.
  У улици Ивана Горана Ковачића дозвољен је саобраћај возилима до 5 тона. Регулисање саобраћаја и постављање саобраћајне сигнализације се врши према плану техничке регулације саобраћаја. За забрану саобраћаја теретним возилима потребно је прво извршити измену техничке регулације саобраћаја. Захтев за измену режима саобраћаја за предметну улицу може се поднети Савету за безбедност саобраћаја путем писарнице градске управе.

Поставио: Душан Пиља

 • Поштовани, Душан Пиља Вам се обраћа овим путем јер ми је Ваша помоћ потребна. Комшија преко пута мене ( г. Денеш Варга из Штросмајерове 21) из свог оџака шири несносан дим и смрад који угрожава моје здравље и здравље моје породице (главобоља, пецкање у грлу, нелагодан осећај у стомаку, итд.). Дим загађује један део улице и улази на моје имање, не могу да будем у свом дворишту, омета моје право да прозор држим отвореним и кад је јак ветар чак улази у просторије моје куће. Ову молбу Вам упућујем у нади да ћете ми одговорити и помоћи да се нађе решење за ову моју муку. С поштовањем,

Поводом пријаве коју је упутио Душан Пиља из Чонопље, а у вези ширења дима из оџака од стране комшије Денеш Варге из Штросмајерове 21, инспектор за заштиту животне средине је дана 21.04.2017.године био на локацији и обавестио подносиоца пријаве да је, за предузимање мера по пријави, потребно извесно време (вршење одређених мерења, судски налог за улазак инспектора на приватну парцелу…). Како је за очекивати да ће, у међувремену, грејна сезона престати, том приликом, инспектор је упутио подносиоца да се, уколико се у наредној грејној сезони наставе исти проблеми, обрати овој инспекцији, након чега ће инспектор покренути инспекцијски надзор, у складу са важећим прописима.

Поставила: Ивана Николић

 • Овим путем желим да вас обавестим о немарности ЈКП Сомбор. Станујем на адреси Нике Максимовић 8 протекле 2 године. И сваки дан кад изађем из зграде морам да посматрам смеће око контејнера које је разбацано по травњаку и прилазу. Наиме, комуналци када празне контејнере смеће које им испадне поред камиона не покупе већ га оставе да тако стоји на травњаку и тротоару. Како је дошло пролеће и месец чистоће, стање се још висе погоршало. Апелујем на вас и ЈКП да се ситуација санира јер ситуација се полако претвара у катастрофу. Иначе деца из зграда се играју на ливади која је затрпана са смећем из тих контејнера. И морам да напоменем да зграда бр 2 има исти проблем

ЈКП „Чистоћа“

Што се тиче контејнера у улици Нике Максимовића 8, у току сутрашњег дана обићи ћемо терен и уколико има проблема, санираћемо али би смо Вам предочили ситуацију. Обилазећи терен констатовали смо да контејнере у раним јутарњим сатима, приликом прикупљања пет амбалажа, претурају Роми, па тако и смеће испада из контејнера. Међутим, обратићемо пажњу и на наше запослене, како би смо отклонили наше пропусте.

Поставила: Маја Дојић Матин

 • Занима ме када ће бити решен проблем држања крупне и ситне стоке у Сомбору, када ће бити донете одговарајуће одлуке и да ли ћемо добити одговор на петицију поводом наведеног проблема у улици Вујадина Секулића број 43?
Поздрав,
Маја Дојић Матин
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [327.51 KB]

Поставила: Сања Пантић

 • Поштовани!! Живим у улици Стапарски пут Д7,тзв. „кругови“. Имамо дечије игралиште. Недавно је постављена табла о правилима коришћења дечијег игралишта, међутим нико скоро није био да прегледа у каквом стању су љуљаске. Већина љуљашки је попустила, шарафи висе и горње дрвене пречке су прилично олабавиле и иструлиле. Само је питање дана када ће нешто да се деси и неко дете да настрада. Молим Вас да пошаљете неког ко ће да уради одређене поправке. Такође, на једном месту је неко ранијих година посекао велики жбун и ту сада вире из земље велики кочеви где деца редовно запињу и падају. Прошле године је запело дете и пало главом на бетон. Интервенисала је и Хитна помоћ, Дете је задобило потрес мозга. То би зарад безбедности деце требало извадити из земље. У случају да Вам је потребна помоћ да се покаже где су проблематчна места,слободно ме контактирајте

Поштована,

Проблеми на дечијем игралишту у улици Стапарски пут Д 7 биће решени до суботе.
ЈКП “ Зеленило“ Сомбор

Поставио: Ђуро

Бициклистичком стазом од раскрсница улица Апатински пут до семафора код неуропсихијатрије немогуће је возити бицикле од грана бођоша које покривају стазу. Молимо уклоните те гране.Поздрав

Поштовани,

Одељење за комуналну делатност имовинско-правне и стамбене послове Града Сомбора издало је налог за рад бр. 142/2017 који се односи на орезивање стабала на бициклистичкој стази на Апатинском путу. По добијању налога приступило се орезивању. Молимо за мало стрпљења,у граду има пуно стабала за орезивање,сигурно да ћемо у што краћем року орезати стабла и на Апатинском путу.

Срдачан поздрв,

ЈКП “ Зеленило“ Сомбор

Поставио: Александар

Поштовање, када ће бити орезан дрворед у улици Сувајска ? Пре три године сам био у услужном центру, пријавио орезивање, нити сам добио обавештење, нити решење итд.

Поштовани,

налог за рад бр.1000/2013. које је издало ЈП “Дирекција за изградњу града Сомбора“ за орезивање стабала на левој и десној страни Сувајске улице урађен је те исте 2013.године. Сви каснији појединачни налози за орезивање и рушење стабала у Сувајској улици, урађени су. Када се једном изда налог за рад, и исти изврши, престаје да важи. Потребно је да се за исти поступак након одређеног времена тражити нови налог, сада од Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора.

Срдачан поздрав,

ЈКП “Зеленило“ Сомбор.

Поставио: Владимир Крстић

Због чега се одржавање вертикалне сигнализације (фарбање знакова на улицама) на путевима у граду увек врши у току пре поднева када је највише саобраћаја на улицама? Скоро увек се то поклопи са петком, па је забава још већа. Као да не постоји поподне, ноћ или викенд. Та пракса није новијег датума већ је одувек тако.

Поштовани, одржавање вертикалне  саобраћајне сигнализације није могуће вршити у ноћном термину због безбедности саобраћаја(због возача , смањене  видљивости и др.) као и због  ниже температуре и влаге која не одговара путарским бојама .Обележавање се врши по плану и програму како у Сомбору тако и у другим насељеним местима , те Вас молимо за стрпљење иако се  обележавање врши у што краћем временском периоду.

Поставио: Никола Гојтан

Станујем у Јоргованској улици 46.Прошле седмице су два контејнера за отпад који користе станари зграде преко пута (зграда Б) премештени на зелену површину непосредно уз дрворед поред коловоза на удаљености од свега неколико метара од моје куће , при чему је удаљеност тих контејнера од наведене зграде Б најмање двадесет метара. Молим да извршите инспекцијски надзор.

Контејнери стамбене зграде у  Јоргованској улици у  Сомбору измештени су по налогу комуналног инспектора Одељења инспекције и комуналне полиције, у свему у складу са важећим прописима. Контејнери су постављени на парцелу која је јавна својина града Сомбора, а, која је са преке стране улице у односу на кућу у Јоргованској улици бр. 46, на довољној удаљености од исте.

Шта раде комунални редари ?? у улици XII ВУБ на раскрсници са Матије Гупцом иза логора са грађевинским шутом се попуњава шанац већ 2-3 године ???? ко треба да реагује

Комунална инспекција и полиција ће након што  утврди наведено чињенично стање,   предузети мере из своје надлежности. Уколико сте у могућности молимо  да нам доставите податке о евентуалним починиоцима. Хвала на сарадњи.

Поставила: Маја Дојић Мартин

Зашто се у улици Вујадина Секулића ништа не мења што се тиче држања стоке, чак постаје и горе, а наводно се предузимају мере предвиђене Одлуком? Зашто је потребно оволико времена да се стање у овој улици усклади са Одлуком? Зашто уопште постоје Одлуке ако се не спроводе и када свако може да ради шта хоће? Желим да ме благовремено обавештавате о ситуацији у нашој улици, јер сам подносилац петиције и између осталог својим комшијама дугујем информације.

Поштована,

Поступајући по представци грађана, а у вези држања домаћих животиња у ул. В. Секулића бр. 43, у Сомбору, дана 05.05.2017.год.комунални инспектори су извршили инспекцијски преглед на наведеној адреси, при чему је утврђено да се у економском дворишту  држи 6 крава и 1 свиња, да је ђубришна јама озидана, а осочна јама је бетонирана. Власнику је предочено да је у зони у којој се налази ул. В. Секулића, до 2020.год., дозвољено држање до 3 грла копитара и папкара и наложено смањење броја грла стоке и свођење  на дозвољени број ( на 3 грла). Власник је изјавио да је спреман да наложене мере изврши у року од 45 дана.

По истеку наведеног рока, комунални инспектори су извршили контролу спровођења наложених мера, при чему је утврђено да се на предметној адреси држи 8 грла стоке, на основу чега је власнику уручен прекршајни налог на износ од 25.000,00 динара, који је (12.500,00 дин.), плаћен 03.07.2017 год

Дана 04.07.2017.год власник домаћих животиња је примио решење комуналног инспектора, којим се налаже да у року од 30 дана број грла сведе на 3 комада, у складу са важећом одлуком.

У међувремену комунални инспектори су, у више наврата, вршили контролу и обилазак предметног домаћинства, указујући на обавезу усклађивања услова држања домаћих животиња са одлуком и на озбиљност ситуације. Приликом ових обилазака је утврђено да је власник  предузео следеће кораке ка решавању проблема: број грла је смањен за 2 комада, на салашу у Роковцима су у току радови на објекту у који ће, по изјави власник, бити измештене животиње из домаћинства у ул В. Секулића бр.43.

Рок за поступање по горе наведеном решењу истиче 03.08.2017.год., када ће бити извршена контрола и, у случају да по истом није поступљено, издат прекршајни налог.

Срдачан поздрав

Поставио: Дамир Марковић

1. Већ два пута када је кошена трава на јавним површинама на Апатинском путу није покошена трава на јавној површини око стамбене зграде на углу Апатинског пута и улице Илије Бирчанина које се коси када се коси Апатински пут. Пре неколико дана започето је кошење, али се механизација покварила и посао који је тек започет није завршен. Трава и коров су величине кукуруза и стварно су ругло.

2. У делу јавне површине око исте ове стамбене зграде, али у делу улице Илије Бирчанина постоји проблем са два, три стабла која нису орезане дуго времена. Толико су набујала да ће ускоро заћи за инсталације и такође представљају руглу.

Срдачан поздрав и очекујемо ефикасну реакцију надлежних служби.

Станари стамбене зграде на углу улица Апатински пут и Илије Бирчанина

Поштовани,

Поводом кошења траве око стамбене зграде на углу Апатинског пута и Илије Бирчанина- биће покошено до краја ове недеље. Улица Илије Бирчанина се не налази у плану улица за кошење али се може поднети захтев Градској управи, Одељењу за комуналну делатност имовинско-правне и стамбене послове, и да се на тај начин поменута површина уврсти у план редовног одржавања (кошења.)Што се тиче орезивања стабала,  процедура је слична као и за кошење. Подноси се захтев горе поменутом одељењу, службеник који спроводи надзор на одржавању јавних зелених површина обилази терен и на тај начин издаје налог за рад ЈКП „Зеленилу“. Та процедура се спроводи за  зеленило на јавним површинама.

Срдачан поздрав

Поставио: Александар Живановић

Поштовање, испред Савета родитеља ОШ „Иво Лола Рибар“  предочићу Вам проблем у улици 12. Вовођанске ударне бригаде за безбедност деце која се враћају из школе у вечерњим часовима.

Овим путем Вас молимо да се у што хитнијем времену изврши орезивање дрвореда у улици 12.вој.уд.бриг. од угла  Моношторске све до бившег објекта „Слоге“ као и да се на дотичној релацији замене дотрајале или не исправне сијалице и посатаве додатна сијалична места. Ово вам говоримо јер је безбедност деце у питању, јер тај правац у вечерњим сатима изгледа као кретање кроз прашуму („мркли мрак“ што би рекао наш човек).

Да се одељењу Полицијске Управе у Сомбору  скрене пажња да појачају полицијску контролу „надзор“ у тој улици, ради безбедности ученика, нарочито нижих разреда.
Такође да почну примењивати исти третман о контроли брзине кретања возила у нашем делу града, а не само у појединим, мислим да контролу брзине кретања у улици Матије Гупца у Зони школе. Да се ПУ У Сомбору достави потреба да се та зона прошири, не само на место код втрића ПУ „Вера Гуцоња“ него и да се обухвати раскрсница Матије Гупца, 8.марта и Јосићког пута.

Захваљујем се у име родитеља ОШ „Иво Лола Рибар“

Поштовани,

    Одржавање јавног зеленила, у које спада и орезивање стабала, је надлежност Одељења за комуналне делатности имовинско-правне и стамбене послове. После подношења молбе од стране грађана ,ако је оправдана, одељење издаје налог  за рад ЈКП „Зеленилу “ Сомбор по коме се поступа.Налог за поменуту локацију није издат – чим стигне орезаће се дрворед у улуци 12 Војвођанске ударне бригаде од Моношторске до бивше “ Слоге“.

Када је у питању контрола возила као и неприлагођена брзина у зони школа и предшколских установа надлежна је Полицијска Управа у Сомбору.

С поштовањем.

Поставила: Весна

Зашто се нешто не предузме против ваших инспектора Дарка и Алберта који штите госпођу Рајку која на црно сваки дан продаје цвеће на локацији Селенча код Амана и то увек код контејнера за стару гардеробу. Једино свој посао ради инспектор Славиша за кога нема протекције. Инспектори наиђу она се склони и када они прођу она се врати. Молим вас учините нешто против продаје на црно.

Комунални инспектори и комунални полицајци Одељења инспекције и комуналне полиције, редовно, у преподневним и поподневним сатима, како радним данима, тако и у дане викенда и празника, врше послове из своје надлежности. У послове из надлежности комуналне инспекције и комуналне полиције спада и свакодневна контрола јавних површина  у циљу  спречавања радњи којима се нарушава опште уређење града, у које спада и спречавање продаје разних производа на јавним површинама, без одговарајућег одобрења. У циљу наведеног, редовно се врши контрола на више локација у граду, међу којима је и простор испред продавнице „Аман“ у  Спортској улици у Сомбору. У складу са важећим прописима, комунални инспектори и комунални полицајци делују прво превентивно, упозоравањем и опомињањем грађана који својим радњама нарушавају опште уређење града, а у случају да превентивно деловање не да резултате, примењују се мере санкције. У претходном периоду, од стране комуналних инспектора и комуналних полицајаца ( и два поменута комунална полицајца, како у поруци стоји „ Дарка и Алберта“), изречен је већи број како превентивних мера, тако и санкција према лицима која су на простору испред „Аман“-а вршили продају, без одговарајућег овлашћења. У дужем временском периоду  именована „ госпођа Рајка“ није затечена да продаје на предметној локацији, и према њој нису предузимане никакве мере.

У случају да постоје материјални докази о било каквим неправилностима у раду радника Одељења инспекције и комуналне полиције, потребно је исте доставити начелнику Одељења инспекције и комуналне полиције или начелнику Градске управе.

Поштовање,

Миланка Крстић, начелник Одељења инспекције и комуналне полиције

Поставио: Милан

Поштовани да ли се планира изградња паркинг места на стапарском путу. Проблем је где се упаркирати јел од пореске управе па до Матијевића су 90% пословни простори. Хвала Унапред.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [192.06 KB]

Поставила: Викторија Видовић

Поштовани, живим на Новој Селенчи већ 35 година и СВЕ те године прилазим објекту САМОИЗБОР преко утабане блатњаве стазе, коју се нико није сетио да поплоча, а људи је редовно користе. Са сваком кишом то постаје каљуга и људи иду по трави и тако шире каљугу. Писала сам и МЗ Нова Селенча и никада ни речи ни акције. Стазе се праве тамо где се људи крећу а не где су архитекте замислиле . Други проблем су контејнери око објекта Самоизбор!! Увек је ђубрета свудаааа  !!! Обратите пажњу, празните их чешће, очистите после пражњења около  !!!

Поштована

 Ј.К.П.“ПРОСТОР“ је одлуком Града Сомбор проглашен за управљача пута на својој територији и том одлуком Ј.К.П „ПРОСТОР“ врши одржавање постојећих градских улица, општинских путева, и улица у насељеном месту. Како би изградња дела тротоара испред САМОИЗБОРА била нова градња а не одржавање постојећих тротоара било би потребно да се месна заједница обрати одељењу за комуналну делатност, да би се определила средстава за израду пројектне документације и обезбедила потребна средства за градњу поменутог тротоара.

С поштовањем,

Директор ЈКП „Простор“ Сомбор

Горан Нонковић

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор већ дуже време уместо уобичајеног одвоза отпада једном недељно, на Новој Селенчи то чини два пута недељно, такође, смо као предузеће више пута указивали, одговорним лицима који управљају објектима Самоизбора, да је број посуда за отпад који  они користе, недовољан за величину објекта и посао који се у њему одвија. По градској одлуци власници и закупци пословног простора и локала, дужни су да обезбеде довољан број посуда за одлагање комуналног отпада. Уколико наша упозорења, која смо упутили одговорним лицима овог објекта, не уроде плодом, цео случај пријавићемо комуналној полицији града Сомбора. При сваком пражњењу контејнера ЈКП „Чистоћа“ почисти простор око истих и уколико га видите у неком тренутку запрљаног, то је управо из горе наведеног разлога.

С поштовањем,

Директор ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Никола Пајић

Поставила: Оливера Козлина

Молим надлежне да ресе проблем уличне расвете на почетку и у Барањској улици. Хвала

Поставио: Шомођварац Марин

Поштовани,

Желео бих да Вам скренем пажњу на оштећења пута Сомбор – Б.Моноштор.

На више места, целом дужином пута јављају се рупе и оштећења банкине од којих су нека и на кривинама. Поједина оштећења су већа од пола метра, те их у случају мимоилажења два возила није могуће избећи.

Напомињем да ова оштећења озбиљно угрожавају безбедност.

Молим Вас да извршите санацију пута како би се избегле евентуалне несреће.

Унапред захвалан,

Марин Шомођварац

Поштовани,

 Општински пут Сомбор – Бачки Моноштор, током овогодишњег одржавања општинских путева, пресвучен је са око 200 т асфалта. Током лета, машински су окрпљене ударне рупе. У току је ручно крпљење улица и путева, укључујући и пут Сомбор – Бачки Моноштор (ивична оштећења коловоза не могу се санирати машинским путем) и исто би требало бити завршено у року од петнаестак дана. Уколико, због временских услова, Извођач не заврши крпљење у наведеном року, исто ће се урадити хладним асфалтом у оквиру Одржавања путева у зимским условима – Зимска служба.

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.

Када ће се решити проблем паса луталица на Великом католичком гробљу?

Поштовани,

Прихватилиште за псе и мачке луталице капацитета 180 животиња је константно попуњено до последњег места. Чим се на Законом прописан начин ослободе места ЈКП „Чистоћа“ ће извршити акцију хватања на Великом католичком гробљу.

ЈКП „Простор“ нас уредно обавештава о стању на гробљима.

С поштовањем,

директор Никола Пајић, дипл. ецц

Поставио: Душан Колунџија

Може ли да се заустави и санкционише уништавање тротоара и травњака да би се паркирала возила тик уз улаз у хотел?

Поштовани,

Парцела на којој се врши паркирање возила, уз улаз у Хотел, припада Хотелу и није јавна површина. Комунална инспекција и комунална полиција имају надлежност да, у складу са важећим прописима, санкционишу паркирање ван за то одређених места, на јавној површини, па у овом случају не могу бити санкционисани власници возила паркираних на наведеној локацији.

У више наврата комунална полиција је опомињала власнике паркираних возила  и скретала им пажњу да се, приликом преласка возила преко тротоара и травњака, који чине јавну површину, исти оштећују и уништавају.

Како би се спречило прелажење возила преко јавне површине- тротоара и травњака,  ради паркирања на платоу испред Хотела,  Одељење инспекције и комуналне полиције   је иницирало постављање одговарајуће баријере-заштитне ограде, стубића, кугли или сл.  Постављање наведене физичке препреке се очекује у наредном периоду.

Одељење инспекције и комуналне полиције

Поставио: Милован С Николић

Којима правом „Аман“ самопослуга узурпира пешачки пролаз и гомилу смећа у спортској улици. Јели то дил са инспекцијом.

Поштовани,

Комунална полиција је, поступајући по примедби достављеној од стране грађана, а у вези одлагања смећа из продавнице „Аман“ у Спортској улици у Сомбору, које омета пролаз пешака, наложила продавници „Аман“ предузимање потребних мера: одлагање отпада на начин да се истим ни на који начин не угрожава пролаз пешака и не нарушава хигијена околног простора.

Одељење инспекције и комуналне полиције

Поставио: Бојан Ђекић

Поштовани, молите се за достављање најновије одлуке о ЗАБРАНИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ,између осталог и за насељено место КОЛУТ а од стране Завода за јавно здравље Сомбор од 16.01.2018.године, путем мејла. Такође, молите се за одговор како је могуће да ВОДОКАНАЛ Сомбор испоручује рачуне за воду становницима Колута којима не испоручује услугу дистрибуције воде, нити сам ја као становник потписао било какав уговор о пословној сарадњи , те о како правима тако и обавезама према „новом“ тзв.добављачу услуга. Молим Вас за хитност у поступању јер је вода отровна и строго забрањена за пиће и кување.

Поштовани,

Дана 26.06.2017. године Скупштина града Сомбора на својој 14. седници донела је Одлуку о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора  (Сл. лист града Сомбора бр. 07/2017,17/2017). Наведеном Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности: пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, одвођење и пречишћавање употребљених вода и одвођење атмосферских вода чиме се обезбеђује трајност и континуитет у обављању основних делатности снабдевања водом на територији Града Сомбора. Чланом 4 наведене Одлуке, одређена је надлежност комуналних предузећа у тој области при чему је чланом 4 став 2 ове одлуке одређено да наведене комуналне делатности у насељеним местима: Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор обавља ЈКП „Водовод“ Бездан.

                   У складу са наведеним, ЈКП „Водовод“ Бездан, у оквиру своје основне делатности, обавља стручне  послове система водоснабдевања наведених насељених места, од октобра 2017. године У склопу преузимања наведених послова и затеченог стања јавне водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, предузимају се све припремне и потребне активности на уређивању и усклађивању функционисања система јавног снабдевања према предвиђеним техничким условима, врше потребне интервенције  и др. У склопу наведеног, предузеће води евиденцију свих издатих Извештаја и  анализе воде, упознато је да у насељеним местима Бачки Моноштор и Колут постоји повећан ниво арсена у води за пиће  који је евидентан и у ранијим годинама. У склопу развоја система водоснабдевања на подручју Града Сомбора, у наредном периоду очекује се предузимање потребних мера ради унапређења квалитета воде за пиће при чему се до тада исправна вода за пиће обезбеђује постављањем цистерни са исправном водом за пиће, ради редовног снабдевања становништва.

С поштовањем

ЈКП“Водовод“ Бездан

Поставила: Нада Тодоров  

Поштовани,
Питање на који се односи проблем је више за ресор заштите животне средине. Пошто нисам пронашла њихов сајт, слободна сам да Вас замолим да нешто предузмете.
У Војвођанској 30, у Сомбору, налази се празан плац, са уграђеним електричним бројилом. На плацу је израсла огромна трава, мислим да има и амброзије. Стуб са електричним прикључком је искривљен. У непосредној близини је вртић за децу „Бајка“.  Ово је, према  процени многих наших комшија, доста опасно, а да о естетском  изгледу не говоримо. То је ипак скоро у центру града и стварно је срамота.

Наводно је власник неки из Чонопље, који је кућу порушио, а нама оставио траву од два метра.
Извините на сметању. Не бих желела да ово неко окачи на интернет да се брукамо или пријави ресорном министарству.

Срдачно Вас поздрављам и верујем да ћете ово погледати и предузети мере.

Са поштовањем

Поштовани,

Везано за проблем неодржавања грађевинске парцеле-плаца у улици Војвођанској бр.30 у Сомбору, обавештавамо Вас да су надлежне инспекције извршиле инспекцијски надзор на предметној локацији и увид у документацију Градске управе, приликом чега је утврђено да је у току поступак издавања документације потребне за изградњу објекта на предметној парцели и да би, у складу са наведеним и према изјави власника парцеле, радови на изградњи требало да започну у најскорије време. Почетак изградње подразумева уклањање корова са парцеле, а власницима је наложено да одмах предузму потребне радње на чишћењу парцеле од корова и другог отпада.

 

                                                                                                         НАЧЕЛНИК

                                                                                        Миланка Крстић,дипл.инж.грађ.

Поставио: Далибор Шлезак  

Поштовани,

прво да Вам се захвалим што сте нам одговорили на питања везана за наш проблем у улици Еугена Кочиша, надам се да ћете  обећање и испунити а друго желим да укажем на још неке проблеме у нашем насељу! Синоћ смо се враћали из града пешке и уочили смо да доста улица није осветљено уличном расветом! Знамо да су скоро из ЈКП Чистоће променили све неисправне сијалице али очигледно је нешто друго проблем! Расвета као да ради на смену, ове недеље осветљавају једне улице а следеће друге! Такође на потезу од Скопљанске улице па све до Радоја Домановића нема нити једне уличне светиљке! Мало је рећи да је језиво проћи тим делом Милетићеве улице и Суботичког пута поготово у данашње време када се свако шета улицама нашег града! У летње време када дан траје дуже деца се враћају из школе без проблема, али у зимско када у 17:30-18:00 пада мрак није баш пријатно и безбедно ни за кога а камоли за њих! Жао ми је што не могу да вам проследим слике како то изгледа! Хвала унапред на решавању проблема грађана града Сомбора

У улици Еугена Кочиша је био проблем да је пар сијалица прегорело, то смо решили, а када је цела улица у мраку то је проблем у трафо-станици, који решава ЕДБ Сомбор. На потезу од Скопљанске па све до улице Радоје Домановића постоје сијалице. Међутим после обилне кише и грмљавине која је била у суботу, велики број улица је био у мраку , јер је дошло до проблема у трафо- станицама, искакања склопки и осигурача. Проблем је решен.

ЈКП „Зеленило“ Сомбор

ел.инг.Каралић Александар

Поставио: Димитрије Дубајић

Поштовани, у улици Првомајски булевар код броја А-22 (према булевару) већ дуже време не ради јавна расвета на уличној светиљки.Можемо ли очекивати скоро решење овог проблема?

 

Квар на јавној расвети у улици Првомајски Булевар код зграде број А-22 (према Булевару) нико није пријавио до сада. Пријављени квар биће отклоњен.

ел.инг.Каралић Александар

ЈКП „Зеленило“Сомбор

 

Поставио: Драган Витанс

У улици Стапарски пут на делу од  Жупаније до дома ученика, на тротоару са те стране на 3-4 места постоје степеници који онемогућавају кретање том страном улице мајкама са бебама у колицима и инвалидима. С обзиром на то да је на тој страни улице тротоар шири, очуванији и много комфорнији за пролазак у односу на десну страну, предлажем да се на наведеним местима избетонирају коси прилази уз степенице који ће омогућити пролаз колицима.

Такође у улици Стапарски пут, код улаза у пијацу Вашариште, предлажем постављање пешачког прелаза, с обзиром на то да пијачним данима на том месту велики број људи прелази улицу небезбедно што потенцијално представља опасност за саобраћајну несрећу. Пешачки прелаз на раскрсници код Рода маркета је неповезан тротоаром са остатком улице, тако да је практично неупотребљив за пешаке.

У великом парку на Првомајском булевару, код маркета Аман, од садржаја за мању децу налазе се, једна љуљашка, једна клацкалица и један апсолутно небезбедан тобоган. С обзиром да се овај парк налази у делу града са највећом концетрацијом породичног становања у граду и да је један од најпосећенијих и најфреквентнијих паркова у Сомбору,  заиста је неопходно допуњавање дечијег садржаја у виду додатних љуљашки, новог тобогана и сл.

Поштовани,

Одговор  ЈКП „Простор“ Сомбор у вези стазe и прелаза:

Предлог за израду косих рампи уз постојеће степенице на тротоару на Стапарском путу, код Жупаније па до Подгоричке улице је добар и треба га решавати у наредном периоду, односно у следећој години јер су средства намењена за поправку тротоара у 2018.већ испланирана.

Одговор Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове и ЈКП „Зеленило“ Сомбор у вези игралишта:

Што се тиче тобогана не видимо по чему је небезбедан, а морали смо га премештати јер је сметао власнику куће поред парка. Поред скејт парка и справа за вежбање на отвореном који су у надлежности спортског савеза на том простору често гостујe и луна паркови, а на Новој Селенчи постоје још 4 дечија игралишта (највише од свих месних заједница). Екипа ЈКП Зеленило која одржава дечија игралишта дату локацију је обишла 20.06.2018 и извршила преглед справа и потребне поправке. Нове справе на датом простору не могу се поставити јер нема довољно безбедног простора за постављање истих, због падина и стаза у парку.

Поставио: Цветковић Горан

Молим одговор на питања:

Ко је власник недавно уграђеног водомера у мом дворишту, у мојој шахти?

Ко врши баждарење водомера, уколико ја то хоћу да се уради, из разлога што прекомерно очитава утрошак?

На који начин могу добити копију оригиналног уверења о исправности водомера уграђеног на моју кућну инсталацију?

Која је процедура евентуалне провере исправности уграђеног водомера?

Хвала унапред

 1. Власник водоводног прикључка је Град Сомбор, а водомер је саставни део водоводног прикључка. Монтажу, поправку и замену неисправних и водомера којима је истекао рок баждарења врши, искључиво, давалац услуге односно Ј.К.П. Водоканал.
 2. Водомери корисника су баждарени, са роком баждара од  5 година. Давалац услуге је  дужан да се стара о благовременом баждарењу водомера у роковима прописаним Законом, а корисник има право да тражи ванредно испитивање исправности водомера и пре истека Законом утврђених рокова за баждарење уколико сумња у исправност мерила
 3. Копију уверења о одобрењу типа мерила које издаје Дирекција за мере и драгоцене метале за водомере  можете добити у служби Техничке подршке у Водоканалу
 4. Корисник има право тражити да се испита исправност водомера. Корисник захтев за испитивање исправности водомера доставља даваоцу услуге у писменој форми. Давалац услуге у присуству  представника  Дирекције за мере и драгоцене метале врши  демонтажу водомера и шаље мерило у акредитовану лабораторију за испитивање његове исправности.

С поштовањем,

 

Директор ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Јасмина Бобић

Поставила: Љиљана Пелагић

Поштовани компетентни

Молим Вас да ми одговорите на питања:

1. Да ли образац РАЧУН искључиво има намену за наплату  изношења  смећа за грађане (физичка лица)?

2. „Идент“ (назив  релативно није прихватљив за идентификацију-разумевање већине грађана/корисника Ваших услуга).Да ли ће се образац кориговат ?

3.   Идент“ / „Количина“  Изношење смећа м2 домаћинства. Да ли се то односи на све типове домаћинстава?

       Да ли је површина стана у стамбеној заједници од 20 станова мериторана процена  стварање СМЕЋА која се одлаже у исте контејнере?

4.ЈМ /КОМ. Да ли је реално могуће имплементирати у цену количину смећа по квадратури ?

   -Накнадни захтев за изношења смећа  мери се  по кубику ( м3)!

5. Шта се подразумева под „одржавањем“ контејнера?

6. Да ли се у блиској будућности планира добра хигијенска пракса ДДД систему (дезинфекција, дератизација, дезинсекција) у области хигијене града?

7. Да ли постоји регистар за рекламације од стране грађана ?

8.Да ли се планира у блиској будућности имплементација по Закону о заштити потрошача (грађани су корисници Ваших услуга)

9.Да ли се планира мини рециклажа хартије. папира/ „докумената“?

С поштовањем   Ваш грађанин      Љиљана

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [785.15 KB]

Поставила: Наташа Рончевић

Поштовани,

Обраћам Вам се овим путем у намери да апелујем на надлежне у граду Сомбору, поводом решавања проблема паса луталица. Наиме, на територији Станишића у последњих 14 дана је константно присутан чопор паса, а од кад су животиње на улици, забележено је и неколико напада на становнике села, укључујући и једно дете. Податак можете проверити и у сеоској амбуланти. С обзиром да је у селу тренутно и луна парк, а пси се крећу углавном кроз центар села, велики број деце и одраслих је свакодневно изложено опасности. Пси су незбринути, гладни и агресивни, те Вас молим да у што краћем року предузмете мере у складу са Законом, уклоните псе са наших улица и заштитите безбедност свих мештана Станишића

Унапред Вам се захваљујем на одговору.

Наташа Рончевић

Поштовани, дана 18.07.2018. од стране ЈКП Чистоћа достављено је обавештење бр.01-2/388  канцеларији  градоначелника и комуналној инспекцији о стању и броју паса у прихватилишту за псе, где су  укратко описани неки од проблема са којима се зоохигијенска служба  сусреће.  И поред тога комунална инспекција и  зоохигијенска служба стално прате ситуацију и  интервенише се у оквиру тренутних могућности, тј. у зависности од броја паса у азилу и законских прописа који морају да буду испоштовани  приликом збрињавања паса у азилу.  О конкретној ситуацији у Станишићу, комунална инспекција је већ упознала зоохигијенску службу са истом, а  која ће у најкраћем могућем року интервенисати у складу са својим овлашћењима и могућностима.

С поштовањем

Паула Вукашиновић, помоћник начелника Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора

Поставио: Милан Чупић

Добар дан!

Водоканал је био пре десет дана, ископао канал код мене и још пар комшија. Пропуст испод пута нису очистили и сад у каналу стоји пет пута више воде него пре чишћења. Пошто не може нигде да оде и земља не може толику да упије већ је почела да смрди и да личи на бару. Зато вас молим да нешто урадите јер ово је сад горе него пре њихових радова. Хвала!

Поштовани,

Ј.К.П. Водоканал је одмах по добијању налога од стране Одељења за комуналне делатности послао екипу за продубљивање канала у Риђицу. Обзиром да нам екипа за прочишћавање  пропуста има раније уговорене, обавезе са јасно дефинисаним роковима извођења  нисмо могли да је пошаљемо истог дана. Екипа за прочишћавање пропуста  биће послата данас или најкасније сутра.Међутим, мишљења смо да ни прочишћавање наведених пропуста неће дати жељене резултате јер вода и даље неће моћи адекватно да отиче. Да би се проблем решио неопходно је да се продужи деоница за прокопавање канала на још 3 ћуприје (које нису обухваћене започетим радовима) за чега Водоканал треба да добије одобрење од  наручиоца посла.

Срдачан поздрав,

Душан Ђурђевић, технички директор ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Поставио: Саша Миленковић

Добар Дан

У намери да живим у Сомбору у Улици Апатински Пут приметио сам од Раскрснице од Болнице према Апатину интензивни теретни саобраћај. Сматрам да је тај део Улице у Сомбору веома леп и пуно је зеленила и Улица поседује бициклистичку стазу али то сазнање о теретном саобраћају доводи моју одлуку у неизвесности. Да ли је у плану нека заобилазница која бих ту мрљу за тај тако лепи део града отклонила и ако је нешто у плану када је реализација?

Поздрав и унапред Хвала

Саша М.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [915.35 KB]

Поставила: Марија Адам 

Молим комуналну инспекцију да изађе на увиђај због проблема са атмосферком водом од падавина. Улица је под нагибом, када пада киша вода се слива улази ми у двориште и под кућу. Са уличне стране задња соба ми тоне и пукла су два зида од те собе.Вода је испрала песак испод стазе на улици и стаза је пропала и испод те стазе иде вода у двориште и под кућу. Пријавили смо проблем у М.З. Бачки Брег али они немају средстава за поправку рекли су нам да се обратимо вама. ЗАТО ВАС МОЛИМ ДА НАМ ПОМОГНЕТЕ У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ШТО ПРЕ ДА НАМ СЕ СИТУАЦИЈА НЕ БИ ЈОШ ВИШЕ ПОГОРШАЛА

Са посшовањем

Поштовани,

На основу Молбе Марије Адам, дана 11.09.2018. године извршен је излазак на лице места и том приликом утврђено је да проблем са атмосферском водом стварно постоји. Деформације на објекту (пукотине) као и  на уличном  тротоару су уочљиве и исте су сликане. У наредних неколико дана обавиће се поново излазак на лице места  са представником ЈКП “Водоканал”, које је извођач радова на одржавању атмосферске канализације, приликом чега ће се висински снимити терен и потом донети одлука о најповољнијем решењу. Уједно Вас обавештавамо да су коловози и тротоари у надлежности ЈКП-а “Простор”, те се упућујете да се путем Месне заједнице, за поправку тротоара обратите том јавном предузећу .

С поштовањем

Одељење за комуналне делатности, стамбене и имовинско-правне послове

Поставио: Бојан 

Поштовани, ја сам већ неколико пута интервенисао у вези воде која се скупља на тротоару испред моје капије на адреси Јосићки Пут 16 (ћошак Јосићког Пута и Панонске улице)најпре сам проблем пријавио секретару у месној заједници, а пошто се он оглушио на моју молбу, обратио сам се канцеларији за имовинско-правна питања у општини, јер су ме тамо напутили из других канцеларија. Затим су након неколико дана дошли господин Фрања Будимчевић и још један човек, али су уочили 2 проблема. Цев у каналу шанца је затворена усред урушавања, а тротоар има контра пад. Проблем са цеви су евидентирали, али за проблем са тротоаром који ,ионако(и без тога задржава воду) није у њиховој надлежности. Зато овим путем апелујем на надлежни орган који је задужен за ова питања, да што пре реши овај проблем задржавања воде на тротоару. Јер вода која након обилних падавина ,која се ту накупи ,ствара огромну бару а пешаци -пролазници не могу туда пролазити.

Надам се  решавању овог проблема.

Поштовани, потпуно сте исправно поступили када сте се обратили Вашој МЗ за решење овог проблема, обзиром да ми као управљачи одржавамо тротоаре, као и друге саобраћајне површине, према потребама и плановима МЗ. Сва расположива средства намењена за овогодишње одржавање путева и других саобраћајних површина су потрошена и са Извођачем је договорено да се до краја године ураде само најприоритетнији случајеви, које уз крпљење ударних рупа на коловозима, одреди Наручилац (Град Сомбор). Ми ћемо као Управљачи саобраћајних површина покушати, до краја године, да решимо Ваш и сличне случајеве, али само уз сагласност и налог МЗ и Наручиоца.

 

С поштовањем,

Игор Латас, Одељење  за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Поставио: Александар Живановић

Поштовање,

имам једно питање:

Када Одељење инспекције и комуналне полиције донесе решење и сагласност да се у улици Сувајска изврши орезивање 45 стабала дрвећа врсте копривић у року 30 дана ЈКП Зеленилу , а тај рок истекне, које законске консеквенце или последицу има ЈКП Зеленило, да ли му се изриче нека мера или казна?

Решење је донето 28.09.2017. године, преко годину дана, тачније 382 дана ,  а ЈКП Зеленило није урадило орезивање !!!

Који су Ваши даљи поступци по овом питању.

Хвала на брзом одговору.

Поштовани,

на основу питања које нам је достављено, а тиче се проблема у улици Сувајска, везано за орезивање 45 стабала копривића, а према налогу 422/2017 године, издатог 29.09.2017.године, чији рок истиче 29.10.2017.године контактирано је ЈКП “Зеленило“.

ЈКП “Зеленило“  ће предузети све неопходне мере како би грешка била исправљена, а проблем решен  у најкраћем могућем року, током ове седмице.

Током 2017 године Одељење за комуналне делатности, имовинско-правна и стамбена питања издало је 599 налога, до данашњег дана , а у току 2018.године издато је 498 налога за орезивање и вађење стабала.  Током 2017,године орезано је 2553 стабла, а извађено 233, обим посла је велики, а могућности Јавног предузећа, чији је оснивач Град Сомбор, су ограничене.

Те смо суочени  са чињеницом да су извршења неких налога у закашњењу.

 

Са поштовањем!

 

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене

Јелена Јокић Радонић дипл.инж.пољ.

Саветник на пословима одржавања јавних зелених површина

Поставила: Светлана Чуле

У Фрушкогорској А 3 већ неколико недеља један контејнер комуналци не празне. Препун је смећа које пада из контејнера , или га развлаче животиње,  и људи који претурају по њему. Остали контејнери нису довољни, брзо се препуне и онда се смеће развлачи између зграда. Молим, предузмите нешто.

Поштовани,

ЈКП “Чистоћа“ је у току данашњег дана испразнила контејнер на поменутој локацији.

С поштовањем,

Срђан Терзин, радна јединица хигијена ЈКП “Чистоћа“ Сомбор

Поставио: Бранко Огњеновић

Поштовани, на адреси Славише Вајнера Чиче Е-9, уз саму зграду, у правцу запада и школе Доситеј Обрадовић, једно стабло је толико израсло да се већ приближава 4-том спрату. Мој стан се налази на трећем спрату и поменуто стабло ми је „укинуло“ дневну светлост у једној од соба. Када дува јачи ветар, гране стабла ударају у прозор и питање је времена када ће нешто оштетити. Коме могу да се обратим ради молбе да се то стабло поткреше на неку разумну меру? Уколико је потребно, могу вам послати фотографије. Хвала унапред

Одељење за комуналне делатности, имовинско -правне и стамбене послове упутило је ЈКП “ Зеленилу“ више налога за рад који се односе на орезивања и рушења  у  улицу Славише Вајнера Чиче . Сви налози који су упућени, а тичу се те локације биће урађени у року од наредне две недеље.

С поштовањем

ЈКП”Зеленило”Сомбор

Поставили: Милорад  и Зденка Видеканић

Поштована,

Молба за могућност завршетка асфалтирања улице Св.Архиђакона Стефана ако постоји могућност да се реши почетком наредне године из простог разлога све већег насељена исте и добијања тако жељених промена у броју новорођене деце, са знатним бројем младих брачних парова.

Унапред захвални родитељи младих брачних парова који живе у тој улици.

Поштовани,

Новембра 2014. урађен је пројекат реконструкције улице Св. Архиђакона Стефана у Сомбору. До реализације пројекта није до сада дошло јер није извршена потребна припрема у смислу решавања свих имовинско правних односа, измештања постојећих надземних ел. инсталација – померање стубова како би се у путном појасу могао сместити комплетан пројектовани профил – коловоз ширине 5,5м, отворени канали, пешачке стазе, а и недостатак финансијских средстава (пројектована вредност радова је 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

Пошто је улица била у врло лошем стању, поготово после израде фекалне канализације, био је то само земљани пут, претходних година смо кроз редовно одржавање, а уклапајући се у пројектовану трасу и нивелацију, урадили коловозну конструкцију до нивоа туцаника ширине 3,5м, у целој дужини улице, а први део трасе од пруге или пост. асфалта у дужини око 400м, у два наврата, смо асфалтирали постојећу туцаничку подлогу слојем БНХС 16, 6цм дебљине, у ширини од 5м. И овај асфалтирани део трасе се уклапа у пројектовани профил улице. За даље асфалтирање потребно је претходно урадити већ поменуте припремне радње, како би се реконструкција улице завршила по пројекту, у редовној, законом предвиђеној процедури.Обзиром да сте напоменули да је улица већ једно изграђено насеље, она заслужује пун профил, са комплетном инфраструктуром и треба је тако и завршити – по пројекту.

 С поштовањем,

ЈКП”Простор”Сомбор

Поставила: Светлана Илибашић

Поштовање, да ли се зна када ће бити исплата породиљских боловања?

Поштовани, исплата породиљских накнада тече у складу са добијањем средстава од стране Ресорног министарства. Ресорно министарство средства пребацује око 20.у месецу. Одељење за друштвене делатности града Сомбора је у обавези да почетком месеца Министарству достави требовање средства по захтевима који су предати током претходног месеца . Последња исплата је била 19.новембра по захтевима који су поднети током месеца октобра, а следећа исплата се очекује око 20.децембра за захтеве који су поднети у овом месецу.

Срдачан поздрав,

Одељење за друштвене делатности

Поставио: Александар Живановић

У улици Суваској испред боја 23 и 25 прегорела је сијалица на бандери, па бих молио замену исте. Хвала

Сијалице у Сувајској улици испред наведених бројева 23 и 25 ће бити замењене сутра 12. децембра 2018. године

ЈКП „Зеленило“ Сомбор

Поставио: Слободан Тривуновић

Поштовање ,  долазим из једног дела Градине где живи око десетак домаћинстава и где људи немају адекватан  пут од кад постоје. Нека се месна заједница и општина позабаве са овим проблемом који постоји јако дуго. Ја, иначе живим на једном од ових салаша  и за двадесетпет година мога постојања нико од надлежних се није појавио да реши овај проблем. Као сто видите овде на овој слици , поред асфалтног пута једино још фали пристаниште за чамац посто  се зими и у току јесени може се једино са њим доћи до асфалта .Срамота је да живимо у двадесетпрвом веку,   а да немамо оно основно .Знам да град Сомбор има и већих проблема али ово су мала  средства која треба да се издвоје да би се проблем решио. Не тражимо да се одмах направи аутопут овде ,нека се за почетак наспе са неким шутем или сличним, само да личи на нормалан пут и да људи могу нормално да дођу до својих домова. Потпуно ми је несхватљиво  да општина издваја средства за асфалтирање и насипање атарских путева по Радојевићима  и другим деловима градине који немају никаквог значаја. Желим да напоменом да сви људи  који живе овде баве се сточарством и самим  тим одавде се односи на стотине литара млека до одкупне станице и то под оваквим условима .Надам се да це те у сто краћем временском року одговорити и схватити озбиљност ситуације и да це се неко од надлежних појавити код нас да заједно решимо проблем.

С поштовањем ,

Захваљујемо се господину Тривуновићу на мејлу и фотографији. Предстоји нам, у сарадњи са одељењем за пољопривреду, које се у претходном периоду бавило пословима везаним за атарске путеве, у најкраћем року формирање плана радова за 2019 ту годину. У овај план ће свакако бити узет и ситуација са поменутим атарским путем. С друге стране, чињеница да се Град Сомбор се простире на 1178 км² од чега највећи део чини пољопривредно земљиште узрокује укупну дужину атарских путева од 19.740 км што изискује велике напоре приликом одржавања истих.

ЈКП ПРОСТОР Сомбор

Поставио: Мирослав Јосић

Сијалица на бандери јавне расвете  испред куће број 9 у улици Каменка Гагрчина  се често пали и гаси у правилним временским интервалима

Поштовани,

Јавна расвета на наведеној локацији у улици Каменка Гагрчина број 9 ће бити замењена до краја радне недеље.

ЈКП“ЗЕЛЕНИЛО“СОМБОР

Поставио: Звездан Секулић

Гране две липе из улице Боре Станковића угрожавају кров и олуке на згради Стапарски пут бр.9

Обавештавамо Вас да је данас извршено орезивање крошњи два стаблакоја су на углу улица Стапарски пут и Боре Станковића угрожавала стамбени објекат.

ЈКП Зеленило Сомбор

Поставио: Александар Пешић

Са задње стране зграде у улици Милете Протића бр.39 се налази бреза која потпуно прекрива прозоре и терасе на читавој вертикали. Од најранијег пролећа до касне јесени та страна станова је потпуно лишена дневне светлости, Пре пар година је пријављен овај проблем и крошња је скраћена до висине 1. спрата, али тиме проблем није уопште решен јер светлост долази одозго. Молим да се размотри могућност уклањања дрвета у потпуности. Хвала

Oбавештавамо Вас да је комунални инспектор извршио увид на лицу места, приликом кога је констатовао да је предметно стабло здраво, у добром стању и да је довољно удаљено од објекта. Имајући у виду наведено и да се стабло налази испред вишепородичне стамбене зграде, комунални инспектор је обавестио управника зграде ( лице из редова станара) да је неопходно донети одлуку већине станара, у складу са прописима из области становања и одржавања зграда, о томе да ли се захтева уклањање ( или, евентуално, орезивање) предметног стабла.

Одељење инспекције и комуналне полиције

Поставио: Михаел

Језив ЛУНА ПАРК У СЕЛЕНЧИ. ГРАЂАНИМА НЕМАЈУ ОСНОВНИ МИР. ШТА НАМ ПОРУЧУЈЕТЕ? ТРЕНИРАТЕ НАМ ЖИВЦЕ. САДА ЈЕ ЈЕДАН ПОСЛЕ ПОНОЋИ. СУБОТА. ГРМИ СВЕ ЦЕЛА СЕЛЕНЧА.  ХВАЛА ВАМ.

Поштовани, поступајући по пријави у вези рингишпила на Првомајском  булевару утврђено је следеће:

 • Постављање рингишпила и пратеће опреме извршено је у складу са издатим решењем у складу са важећом Одлуком о уређењу града. Поменутим решењем одобрено је заузеће јавне површине до 21.06.2019.
 • Решењем је забрањено емитовање музике у време одмора и то: радним данима од 14 до 17 часова и од 22 до 7 часова наредног дана, а у време викенда и празника од 15 до 17 часова и од 00 до 8 часова.

Комунална полиција врши контролу спровођења услова из решења.

С поштовањем,

Одељење комуналне инспекције и полиције

Поставио: Милутин Бодановић

Поштовани, занима ме када ће се извршити запрашивање комараца у насељеним местима (конкретно у Кљајићеву) После пуно кишних дана, па великих температура потом, дошло је појаве огромне количине комараца који онемогућавају нормално функционисање у спољној средини, нарочито ујутро и увече. Пошто је прскање у Сомбору обављено у понедељак увече са возилима ОРИС-а, а у уторак је било предвиђено и запрашивање из авиона, занима ме да ли ће ускоро бити запрашивање и у насељеним местима?

Поштовани,

Третман одраслих комараца са земље у насељеним местима Стапар и Дорослово, као  и у приградским насељима која се налазе на ободу града је планиран за 14.06.2019. године. Истог дана је планиран третман из ваздуха за плавну зону Дунава и заштитну зону насеља Бачки Моноштор и Бездан, уколико то временски услови дозволе. Мониторингом одраслих комараца путем узорака утврђен је редослед по приоритетима, тако да ће се третман комараца у насељеним месту Кљајићево и Чонопља извршити након третмана насељених места Риђица, Станишић и Светозар Милетић.

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Поставио: Веселин Ђурђев

Свакодневни, целодневни лавеж неколико комшијских паса већ 2 до 3 задња месеца.  остало је већ превисе иритантно да би се толерисало. Комшије су свесне да смета свима у околини, али нисам сигуран да иста чине. Њихова кућа се налази у улици Иве Андрића број 11.

Поштовани, власница паса на које се ви жалите је опоменута  да број паса мора да смањи према Одлуци о држању кућних љубимаца.Проблем је један пас који стално лаје и власница (Кристина Богнар) ће вратити тог пса старим власницима. Рок је 5 дана затим ће уследити нова контрола са репресивним мерама уколико не поступи по опомени.

   С пошровањем,

 Помоћник начелника Одељења инспекције и комуналне полиције

 Малешевић Зоран дипл. Инг. шум.

Поставио: Немања

Поштовани, На Првомајском Булевару А18/ 1 улаз. Са бока (до солитера) зграде је неко одложио отпад у пар џакова и нико не намерава да га склони. А комшија ми је рекао да је пре пар вечери неко запалио те џакове и да су силазили да их гасе.

Поштовани,

Комунални инспектор је изашао на терен и сачинио   записник и фотографије након Ваше пријаве, на дан 18.06.2019..У даљем поступку биће уручени  надлежном Одељењу за комуналне делатности – због  издавање налога за уклањање отпада ЈКП „Чистоћа „ Сомбор.

С поштовањем,

Помоћник начелника Одељења инспекције и комуналне полиције

 Малешевић Зоран дипл. Инг. шум.

Поставио: Давид Колар

Још у мају 2018.  примећено је да је после месеца чистоће однешени контејнери за смеће комада 2 као и контејнер за комунални отпад комада 1 који су били новији и у потпуно исправном стању. Иначе су то били контејнери од тадашње зграде А4 а сада 9 и 11. Контејнери су се налазили на паркингу иза зграде А5 где су остали само њихови контејнери који су полуисправни и мало за одлагање смећа од две зграде. Иначе је проблем предочен комуналној полицији.

Поштовани,на поменутој локацији налази се тренутно 9 контејнера и то је довољан број за поменуту локацију. Контејнери који су однети су били намењени за картон и стакло, а станари су у те контејнере бацали шут.

С поштовањем,

Руководилац Р.Ј.“Хигијена“ Срђан Терзић

Поставила: Ана Пагач

Поштовани,

са породицом живим у Улици Мите Поповића у Сомбору и сведок сам колико се у поменутој улици брзо вози, поготово у вечерњим сатима кад возачи напросто „ДИВЉАЈУ“. Посебно што је сама улица толико уска да се аути и бициклисти једва мимоилазе.

Занима ме да ли постоји могућност да се у делу улице код Суда и Стамбене зграде под бројем 4 постави лежећи полицајац, ради безбедности свих учесника у саобраћају? Спремни смо и да сакупимо потписе грађана ако би то помогло да се реши проблем и да сви ми, а поготово наша деца, будемо безбеднији.

Поздрав, и хвала унапред!

Поштована,

За примену и постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја неопходна је израда пројектно техничке документације. У пројектно техничку документацију спадају саобраћајни елаборат, саобраћајни пројекат и пројекат постављања и обележавања.

Стога Вас молим да се обратите писменим путем и упутите захтев САВЕТУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА.

Поставила: Милена

Поштовани, данима станари улице Јована Дучића у Сомбору нарушавају своје здравље удисањем честица полена од корова који је израстао на појединим парцелама у улици. Власници ових парцела су приватна лица и град Сомбор. Наиме, овим путем Вас молимо да комунална инспекција изађе на терен, констатује стање на предметним парцелама, те да на овај или онај начин спроведе кошење површина зараслих у коров, а све то ради спречавања даљег ширења истог и његовог утицаја на респираторни систем становника наведене улице у ширем центру града Сомбора. Овим путем Вам као забринути грађанин шаљем бројеве катастарских парцела које су обрасле коровом – кат.парц.бр. 6627/1 к.о. Сомбор-1 (јавна својина града Сомбора) и кат.парц.бр. 6626/1 к.о. Сомбор-1 (приватно власништво). Овим путем Вас молим за брзо поступање и унапред Вам се захваљујем! С поштовањем, Милена Достанић

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУН. ПОЛИЦИЈЕ
Број: служб. /2019-XIV
Дана: 22.08.2019. год.
С о м б о р

Предмет: Изјашњење по захтеву,
Ваш број П.217/2019 од 15.08.2019.

Путем контакт форме „пријави комунални проблем“, поднет је захтев за предузимање мера на уништавању корова на појединим парцелама у ул. Ј. Дучића у Сомбору.
У смислу важеће Одлуке о уништавању коровске биљке амброзије: „Када комунални инспектор сазна за присуство амброзије, у року од три дана од дана сазнања, доставља писмено обавештење правним и физичким лицима да су обавезни да на површинама чији су власници односно корисници или држаоци, униште амброзију у року од седам дана од пријема обавештења.
Комунални инспектор, након истека остављеног рока, контролише да ли је извршено уништавање амброзије. Ако на површинама није извршено уништавање амброзије, комунални инспектор без одлагања обавештава фитосанитарног инспектора. Фитосанитарни инспектор, у року од три дана, субјекту који није поступио по обавештењу комуналног инспектора, издаје решење о обавезном уништавању амброзије са остављеним роком за извршење решења ОДМАХ.

Поштовање,

Начелник:

Миланка Крстић, дипл.инж.грађ

Поставио: Шерко Антун

У центру Светозар Милетића код трафике налази се пет паса луталица који константно нападају пролазнике , горе наведени господин долази да пријави напад од стране пса и видно оштећену обућу коју је приликом одбране оштетио.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [217.45 KB]

Поставила: Данијела Арнаут

Поштовани, обраћам Вам се са молбом да замените неисправну сијалицу уличне расвете у улици Жарка Зрењанина у Сомбору између броја 4 и 6 (ближе броју 6). Наиме, Испред броја 4 је вршен ископ за полагање оптичких каблова. Рупа није затрпана, а улична расвета не ради па постоји опасност да због слабе видљивости неко упадне у рупу. Напомињем да је то зона школе. Хвала унапред и поздрав

Поштована,
У вези ваше молбе коју сте упутили у вези јавне расвете и ископа у ул. Жарка Зрењанина, обавештавамо Вас да смо поступили по истој тако што је :
– дат налог ЈКП“ Зеленилу“ ( који је задужен за јавну расвету ) да по хитном поступку изађе на лице места и отклони недостатак.
– обавештен је надзор из МТС-а да обиђе локацију и наложи извођачима да све врате у првобитно стање

С поштовањем
Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Поставио: Петер

Молим надлежне да почну да обилазе Кљајићево и почну да кажњавају грађане за спаљивање лишћа у каналима до улице. Сваке године цело село гори и нико ништа не предузима. Лако је, само нађите црни траг ујутру испред куце и то вам је доказ. Или дођите увече па ћете уживати у ватромету или диму.

Поштовани,

Везано за пријаву проблема у вези спаљивања лишћа на јавној површини у Кљајићеву оподнеу дана 02.10. 2019. обавештавамо Вас о следећем:
У току инспекцијских надзора, у оквиру својих овлашћења комунална инспекција и комунална полиција врше, поред осталог и контролу јавних површина, па и контролу паљења лишћа и другог на тим површинама.
У претходном периоду контрола јавних површина у Кљајићеву вршена је у више наврата и то:
– дана 16.09.2019. год. комунални инспектори Н. Радовић и А. Зурковићсу извршили теренски инспекцијски надзор у Кљајићеву и обишли улице:М. Пијаде, М. Орешковића, Моравички пут, Лењинова ,ЈНА, Краља Петра, Радничка. Током контроле није уочено паљење лишћа на јавној површини.
– дана 17.09.2019.год. у току редовне месечне контроле у Кљајићеву комунални полицајци С. Шуша и М. Веселоновић нису уочили паљење на јавној површини
– дана 04.10.2019.комунални инспектор Р. Плавшић и ком полицајац Д. Петрик су извршили контролу насељеног места Кљајићево те су обиђене следеће улице: М. Орешковића, М. Пијаде, ЈНА, Стапарски пут, Лењинова, Краља Петра, Дунавска, Бранка Радичевића ,Арсенија Чарнојевића, Поштић Мирка, Вељка Влаховића, Дакић Милисава, Милоша Кљајића, Мајке Југовић, Раде Кончара. Приликом контроле нису уочени трагови паљења на јавној површини.

У јесењем периоду комунална инспекција и комунална полиција врше појачану контролу паљења лишћа и другог материјала на јавним површинама, и предузимају метре у складу са важећим прописима.

Одељење инспекције и комуналне полиције

Поставио: Душан Павловић

Поштовани
на пролазу код стамбеног објекта ЈНА 11 Сомбор се појавила ознака електричне енергије . Разлог је задржавање атмосферске воде која се задржава јер је затрпан канал који је скупљао атмосферске воде. Приговор сам доставио у пролеће али до данас није нисшта ресшено до сада-
Поздрав

Поштовани,
Градској управи упутили сте мејл у коме наводите да се код стамбеног објекта ЈНА 11 задржава вода јер је затрпан канал који је сакупљао атмосферске воде. Везано за Ваш, напред наведени проблем обавештавамо Вас о следећем: У наредном периоду, са представником ЈКП-а “Водоканал“ извршиће се обилазак поменуте локације, како би се обавили потребни радови и Ваш проблем убрзо решио.

С поштовањем
Росана Крстић,
Начелник одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.

Поставио/ла: Зоран Пауновић

Поштовани,

желим пријавити господина Душана Џакулу, чији се плац, односно стамбена зграда налази на углу улица Пинкијева и Ђуре Јакшића, а граничи се са мојим плацем, односно стамбеним огјектом у улици Ђуре Јакшиће 40А.Наиме, господин Душан Џакула извршио је незаконито и неовлашћено ограђивање јавне површине у улици Ђуре Јакшича, у делу који се граничи са мојим плацем.У делу испред његовог плаца, на улици, на јавној површини до асфалтног пута, поставио је физичку препреку, односно ограду у дужини од неколико метара, а 0,5м од асфалтног пута. На делу између нелегалне ограде и асфалта, поставио је тик уз асфалт 4 велика камена, онемогућавајући мимоилажење возила због уског коловоза.Такође, поставио је идентичну физичку препреку до десне ивице моје асфалтиране ћуприје гледано из правца улице ка мојој капији, чиме ми је онемогућио нормално маневрисање аутомобилом, као и излазак путника, чланова породице са десне стране возила након паркирања.На аутомобилу имам видљиве трагове оштећења у виду изгребаног предњег браника са десне стране и оштећења задњих десних врата у виду улубљене водоравне линије.Господину Душану Џакули скренуо сам пажњу на овај проблем, али се он оглушио о њега.Поседујем и видео документацију са оштећењима на аутомобилу, као и фотографије физичке препреке и постављеног камења из више углова, које могу по потреби и доставити. Молим господина инспектора да изађе на лице места како би утврдио и потврдио чињенично стање које сам горе у тексту навео и наложио господину Душану Џакули да уклони камење и ограду са јавне површине.

Предмети-камење и препреке- остављени на јавну површину у Сомбору у улици Ђуре Јакшића испред броја 40а, угао са Пинкијевом улицом, по налогу комуналног инспектора су одмах уклоњени. Теренска контрола извршена дана 27.11.2019.год., приликом које су сачињене приложене фотографије.

Поставио/ла: Катарина

Необезбеђено градилиште у Војничкој улици. Градилиште је у близини вртића. Наносна скела са ексером вири преко тротоара, а ископ за темеље у дубини од цца 1.4м не тотално необезбеђен. На позив инспекција је изашла и инвеститор је ставио арматурну мрежу у мање од половине ширине плаца, преостали део све са струјним орманом је НЕОБЕЗБЕЂЕН!

За радове на изградњи стамбено-пословног објекта спратности П+2+Пк у Сомбору, у улици Војничка бр.21, на парцелама број 7465 и 7466, к.о. Сомбор-1, инвеститора Лукић Владислава, донето је решење о грађевинској дозволи и потврђена пријава радова, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи.
Дана 02.12.2019. грађевински инспектор је извршио инспекцијски надзор на лицу места, након чега је градилиште ограђено. Контролом дана 17.12.2019.године, приликом поновног инспекцијског надзора, грађевински инспектор је утврдио да градилиште није ограђено ни обезбеђено на прописан начин, сходно чему ће, према инвеститору и извођачу радова предузети мере у складу са важећим прописима.

Поставио/ла: Светлана Стефко

У дворишту код комшије много смећа и доста коза које смрде да неможемо изаћи у двориште знаци катастрофа од смрада и хаоса у дворишту

Поштовани, Покренут је поступак инспекцијског надзора од стране комуналног инспектора Наде Радовић. По окончању истог биће достављен извештај о предузетом.
Миланка Крстић,Начелник одељења инспекције и комуналне полиције

Поставио/ла: Владимир

Прекомерна бука због лајања паса у улици Липов Лад. Власници држе псе поред капије тако да тротоаром не може да се прође а да то не изазове бесомучно лајање без обзира на доба дана, тј. време одмора. Људи су принуђени да иду средином улице. Такође се крупни пси пуштају да иду слободно улицом без надзора, а камоли корпе и поводца.

Поштовани,
Дана 31.03.2020. год комунални инспектор и полицајац су извршили контролу у Сомбору у улици Липов Лад, а по пријави Владимира Тодоровића који се жали на буку коју производе пси у улици лајањем те пуштање истих на јавну површину без надзора и поводца. Теренском контролом у предметној улици констатовано је да се пси држе у више кућа. Како су ограде провидне инспектор је констатовао без уласка у посед да се у надзираним кућама држе кућни љубимци –пси у броју и на начин како је прописано Одлуком. Приликом контроле уочена су три пса луталице. За хватање предметних паса инспектор ће издати налог ЈКП Чистоћа-зоохигијена.
Одељење инспекције и комуналне полиције.

Поставио/ла: Драган Бошковић

Стапар св. Милетића. Пси лутају поново проблем јe пријављиван више пута ништа није учињено.
Врата гараже су отворена и пси излазе.

Издат је прекршајни налог по Одлуци о држању кућних љубимаца. Данас је извршена контрола, на лицу места нису уочени пси на улици.

Поставио: Јован

 • Стална свађа, бука и галама у не примерено време, као на пример сад у 00:30часова. Гађају се столицама и слично.. Сомбор, стапарски пут 84, 3 спрат изнад стана број 11.

Поштовани,
Комунални инспектор је контактирао управника зграде .Добијена је информација да у стану бр 15 живи брачни пар који се тек доселио те да није било примедбе од стране осталих станара. Власницима стана бр 15 ће инспектор проследити ОПОМЕНУ да се придржавају кућног реда. Инспектор ће се чути са управником у вези спорне буке тако да ће се пратити ситуација.

С поштовањем, Одељење инспекције и комуналне полиције.

Поставио: Драгољуб Остојић

 • Због лоше нивелације комшијског дворишта и усмерености олука приликом сваке кише ствара се језеро уз нас објекат. Иста та вода кроз земљу цури у наш објекат. Молим грађевинског инспектора да изађе на терен и пружи савет за решење проблема. Пре доласка молим Вас да ме контактирате на телефон, улица Вука Караџића 36 Сомбор

Поштовани,
Поступајући по захтеву од 04.06.20208.године, којим се тражи предузимање мера због проблема насталих услед лоше нивелације комшијског дворишта и усмерености олука, обавештавам Вас да је грађевински инспектор размотрио предметни захтев, те Вас везано за исти обавештава да грађевинска и комунална инспекција, у смислу важећих прописа, немају надлежности и овлашћења да поступају у случајевима који се наводе у захтеву. Како проблеми који су предмет захтева, престављају повреду приватне имовине, исти се, у случају да се не могу решити договором са комшијом, могу решавати искључиво судским путем Начелник Одељења инспекције и комуналне полиције, Миланка Крстић.

Поставио: Саша

 • Бесправна градња. Рајко Медија зида викендицу иза ресторана Слон на каналу,на видном земљишту без дозволе.

Поштовани, Грађевински инспектор ће, у најкраћем року, извршити инспекцијски надзор и, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи предузети прописане мере.
С поштовањем,
Миланка Крстић, Одељење комуналне инспекције и полиције

Поставио: Јован Релић

 • Не светли сијалица јавне расвете у Скопљанској улици у Сомбору испред броја 28

Електричари ЈКП“Зеленило“ Сомбор ће 31.07.2020. године заменути сијалицу у улици Скопљанска испред броја 8, и довести у функцију јавну расвету на наведеној адреси.
ЈКП „Зеленило“ Сомбор, Каралић Александар, ел.инг.

Поставила: Кристина Мишчевић

 • Поштовани, Пишем вам у вези проблема са смећем на путу за Билић. У Ранчеву постоји депонија, но људи бацају смеће од скретања за Билић па надаље. Вероватно из лењости не одо скроз до депоније па избацују смеће свуда поред пута и стварају се непријатни мириси и призори.

Поштована,
Мадраци су однети истог дана, а остаци грана ће бити однети након орезивања дрвећа у истом дворишту за које је, по поднетом захтеву, издат налог.

С поштовање,
Начелник Одељења инспекције и комуналне полиције, Миланка Крстић.

Поставио: Мирко

 • Поштовани, у селу Стапар имамо велик проблем са псима луталицама. Дана 26.08.2020. на гробљу према Бачком Брестовцу су напали дете од 7година и старију зену! У питању је већи пас! Такође, има их и у центру села цак и младинаца има. Молим вас да тај проблем сто пре ресите, заиста представљају опасност за све !!!

Поштовани, Комунални инспектор је дао налог за хватање паса луталица и њихово одношење са наведеног гробља и из центра села.
Поштовање, Начелник Одељења инспекције и комуналне полиције, Миланка Крстић