Povratak na Саопштења, решења и други акти

Решење о озакоњењу – Ивановић Каролина, Каса Јован, Каса Мија, Потрави Ђурђа, Каса Ержебет и Каса Иван (20.12.2018.)