Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута 3527 у К.О. Бачки Брег