Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарским парцелама број 5667 и 5654 к.о. Чонопља