Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарској парцели 5603 у к.о. Чонопља