Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о тањирању атарског пута на парцелама 6231/1 и 6239 у К.О.Станишић