Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број 4127 i 4132 у К.О. Телечка