Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу- омеђавању атарског пута 7992 и 7993 ко Бездан