Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење за лица која су остварила право пречег закупа државног пољопривредног земљишта по основу сточарства на територији Града Сомбора