Povratak na Саопштења, решења и други акти

2019. година

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период 30.12.2019 до 01.01.2020. годину

Преузми

Саопштење за јавност за предају књиге поља

Преузми

Решење о образовању радне групе за израду стратегије развоја културе града Сомбора 2020-2025

Преузми

Саопштење о забрани паљења жетвених остатака

Преузми

Извештај са истраживања јавног мњења – ставови грађана Сомборакорисника услугапрема раду градске управе и јавних градских служби

Преузми

Саопштење за пољопривредне произвођаче који су остварили право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства

Преузми

Решење о озакоњењу – Мартић Невенка, Радосављевић Мирјана и Турк Радојка (09.10.2019)

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачњење) објављује се Решење о озакоњењу без образложења. Увид у образложење Решења може се извршити у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Решење можете преузети овде.

Упозорење Републичког хидрометереолошког завода за период од 08.10. у 00,00 до 10.10.2019 у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 20.09. у 00,00 до 22.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 18.09. у 00,00 до 20.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 17.09 у 00,00 до 19.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 2987, 3575 и 3603 у к.о. Дорослово, са скицом пута и списком власника парцела

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 3521, 3161, 3172, 3173, 3174,3199, 3200 и 3280 у к.о.Стапар, са скицом пута и списком власника парцела

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 7265 у к.о.Бачки Моноштор, са скицом пута и списком власника парцела

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 09.09 у 10,00 до 10.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 03.09.2019. у 00,00 часова до 05.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 02.09.2019. у 00,00 часова до 04.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 27.08.2019. у 10,00 часова до 28.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 27.08.2019. у 00,00 до 29.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 26.08.2019. у 00,00 до 28.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 25.08.2019. у 10,00 до 26.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 23.08.2019. у 00,00 до 25.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 21.08.2019. у 10,00 до 22.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 20.08.2019. у 10,00 до 21.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 20.08.2019. у 00,00 до 22.08.2019 године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 19.08.2019. у 00,00 до 21.08.2019 године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 14.08.2019. у 10,00 до 15.08.2019. у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 13.08.2019. у 10,00 до 14.08.2019. у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 12.08.2019. године у 10,00 часова до 13.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење РХМЗ за период од 10.08.2019. године у 00,00 часова до 12.08.2019. у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 07.08.2019. године у 00,00 часова до 09.08.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 02.08.2019. године у 00,00 časova, до 04.08.2019. године u 00,00 часова

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 13.07.2019. године у 00,00 časova, до 15.07.2019. године u 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 06.07.2019. године у 00,00 часова, до 08.07.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 01.07.2019. до 02.07.2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 23.06. до 25.06.2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 22.06. до 24.06.2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 20.06. до 21.06.2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошкох завода за период од 19.06. до 20.06.2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошкох завода за период од 18.06. до 19.06.2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошкох завода за период од 17.06. до 18.06.2019. године

Преузми

Колчење атарског пута к.о. Сомбор МЗ Горња Варош

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошкох завода за период од 15.06. до 17.06.2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошкох завода за период од 13.06. до 15. О6. 2019. године

Преузми

Саопштење за јавност – Колчење атарског пута к.о. Телечка

Преузми саопштење

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 06. до 07. јуна 2019. године

Преузми саопштење

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 5. до 6. јуна 2019. године

Преузми обавештење

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији града Сомбора

Преузми саопштење

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 01. до 03. јуна 2019. године

Преузми упозорење

Решење о именовању комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години

Преузми решење

Упозорење Републичког хидрометереолошког завода за период од 15. до 17. маја 2019.

Преузми упозорење

Саопштење за јавност Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине о заустављању узурпирања атарских путева

Преузми саопштење

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 13.05.2019. до 14.05.2019. године

Преузми обавештење

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 23. до 25. априла 2019. године

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 23. до 25. априла 2019. године

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 25. јануара 2019. до 27. јануара 2019.

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 22. и 23. јануар 2019.

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 9. и 10. јануар

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 4. и 5. јануар 2019.