Povratak na 2019. година

Извештај са истраживања јавног мњења – ставови грађана Сомборакорисника услугапрема раду градске управе и јавних градских служби