Povratak na Саопштења, решења и други акти

Обавештење о донетом Решењу да за Пројекат Заливни систем „Шара“ у Алекси Шантићу на катастарској парцели бр. 924, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта Браниславa Сладојевићa, Лугово бб, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.