Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу- омеђавању атарског пута 7844, 7845, 7846,7954 ко Бездан