Povratak na Саопштења, решења и други акти

2018. година

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 20. и 21. децембар 2018. године

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 14. и 15. децембар 2018. године

Обавештење о спровођењу систематске дератизације

Решење Покрајинског секретаријата за здравство о забрани воде за пиће и санитарно-хигијенске потребе из водних објеката: бунар 1 и бунар 2, у Ранчеву (Сомбор)

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 25. и 26. август 2018. године

Упозорење РХМЗ за 6. и 7. јул 2018. године

Упозорење РХМЗ за по подне и ноћ 29. јуна 2018. године

Саопштење Регионалне развојне агенције Бачка

Упозорење РХМЗ за 22. и 23. јун 2018. године

Упозорење РХМЗ за 16. и 17. јун 2018. године

Упозорење РХМЗ за 13. јун 2018. године

Упозорење

Упозорење РХМЗ за период 14.05 до 15.05. 2018. у поноћ

Решење о озакоњењу – Дрљача Душан и Јовановић Драга (07.05.2018.)

ОБАВЕШТЕЊЕ Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016) објављује се Решење о озакоњењу без образложења. Увид у образложење Решења може се извршити у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Решење о озакоњењу – Куфнер Јулијана и Тошић Радован (07.05.2018.)

ОБАВЕШТЕЊЕ Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016) објављује се Решење о озакоњењу без образложења. Увид у образложење Решења може се извршити у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.  

Позив сомборским привредницима да учествују на СРПСКО-КОРЕЈСКОМ ФОРУМУ

  Српско-корејски форум Листа корејских компанија које ће учествовати на форуму  

Закључак Владе РС о учешћу грађана у Наградној игри „Узми рачун и победи 2018“

Закључак Владе РС о учешћу општина и градова у Наградној игри „Узми рачун и победи 2018“

Критеријуми за учешће у develoPP.de програму