Povratak na 2018. година

Решење Покрајинског секретаријата за здравство о забрани воде за пиће и санитарно-хигијенске потребе из водних објеката: бунар 1 и бунар 2, у Ранчеву (Сомбор)

Званична интернет презентација