Povratak na Одлуке по конкурсу

Извештај о реализованим пројектима удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији Града Сомбора у 2020. години