Povratak na Решења

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а Рома у 2022. години