Povratak na Решења

Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2022. години