Povratak na Решења

Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2021. години