Povratak na Решења

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури за 2020. годину