Povratak na Решења

Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2022. години