Povratak na Решења

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите за 2020. годину