Povratak na Решења

Решење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница за 2021. годину