Povratak na Решења

Решење о образовању конкурсне Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2021. години