Povratak na Решења

Решење о образовању конкурсне Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2021. години