Povratak na Решења

Решење о утврђивању броја градских стипендија за школску 2021/2022. годину и месечног износа рате стипендије најбољем ученику генерације средњих школа и градских стипендија