Povratak na Акти Градоначелника

Одлуке

Одлука о скидању усева jeчма са дела катастарске парцеле број 1068, К.О. Алекса Шантић (25.06.2021.)

Преузми

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Сомбора 30.11.2020. године

Преузми

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 3865/2 К.О. Чонопља (26.06.2020.)

Преузми

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 11902/1, потес Обзир-Павловић, КО Сомбор 2 (24.08.2020.)

Преузми

Одлука о скидању усева кукуруза са дела катастарске парцеле број 5719/2, К.О. Кљајићево (24.10.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева кукуруза са катастарске парцеле број 2929, К.О. Чонопља (02.10.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева кукуруза са катастарске парцеле број 9928/1, К.О. Сомбор 1 (02.10.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева кукуруза са дела катастарске парцеле број 9453/7, К.О. Сомбор 1 (21.09.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева кукуруза са дела катастарске парцеле број 7955/1, К.О. Сомбор 1 (21.09.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева соје са дела катастарске парцеле број 9472/1, К.О. Сомбор 1 (21.09.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева јечма са дела катастарске парцеле број 1101, К.О. Алекса Шантић (17.07.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева јечма са дела катастарске парцеле број 1254, К.О. Алекса Шантић (17.07.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева пшенице са катастарскe парцелe број 2860, К.О. Колут (02.07.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева пшенице са катастарских парцела број 10454, 1045, 10456 и 10457, све К.О. Сомбор 2 (03.07.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева пшенице са катастарских парцела број 9497/1, 9497/2 и 9497/3, све К.О. Сомбор 1 (01.07.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева јечма са дела катастарске парцеле број 1077/1, К.О. Алекса Шантић (17.07.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева јечма са катастарских парцела број 6539, 6540/7 и 6543/5, све К.О. Сомбор 1. (27.06.2019.)

Преузми

Одлука о скидању усева кукуруз са дела кат. парц. бр. 26183, К.О. Сомбор 2

Одлука о скидању усева соје са кат. парц. бр. 1566, 1579, 1581, 1604 и 1690, све К.О. Колут (27.09.2018.)

Одлука о скидању усева соје са дела катастарске парцеле број 4005, 4006, 4007 и остале, све К.О. Колут (07.09.2018.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле 3018-9 ко Станишић (26.06.2018.)

Одлука о скидању усева пшенице са катастарске парцеле број 5286, К.О. Стапар (21.06.2018.)

Одлука о скидању усева пшенице са катастарске парцеле број 5287, К.О. Стапар (21.06.2018.)

Одлука о додели субвенција – СТРУЧНА ПРАКСА

Одлука о додели субвенција – САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 4090, потес Карлица, КО Бачки Моноштор (27.09.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 3853, потес Цегерт комади, КО Кљајићево (27.09.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 2988-3, потес 29-30 дуж, КО Чонопља

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 17625-2, потес Шапоње, КО Сомбор 2

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 5488, потес Источна Градина, КО Кљајићево

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 2814-1, потес 19, дуж, КО Чонопља (15.09.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 19715-1, потес Шикара, КО Сомбор (15.09.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 14778, потес Ненадић, КО Сомбор 2 (15.09.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 17531, потес Шапоње, КО Сомбор 2 (13.09.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 6649, потес Источна Градина, КО Кљајићево

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 25691, потес Чичови, КО Сомбор 2 (13.09.2017.)

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле 4983-2, потес Јарош, КО Стапар

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 2784, потес Острво, КО Колут (13.09.2017)

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 19208, потес Ненадић, КО Сомбор 2 (13.09.2017)

Oдлука о скидању усева са катастарске парцеле број 25007-85 КО Сомбор 2

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле 14853 КО Сомбор 2

Одлука о скидању усева са дела катастарских парцела број 5302-2 и 5303-2 КО Бачки Моноштор

Oдлука о скидању усева са катастарске парцеле број 5009 КО Бачки Моноштор

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 6276-1 КО Станишић (23.08.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарских парцела у КО Риђица и то број 3427, 3429 и 3431 (21.08.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 4446-2 КО Риђица (21.08.2017.)

Oдлука о скидању усева са катастарске парцеле број 3779, потес Бортањ, КО Бачки Моноштор (21.08.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 18874, потес Шапоње, КО Сомбор – 2 (18.8.2017.)

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 2915 потес 9. мај, КО Чонопља (04.07.2107.)

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 10392 1 потесу – улици Пут Сомбор Ранчево НОва-12 КО Сомбор 2 (30.6.2017.)

Oдлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 16161 потес Обзир Насеље КО Сомбор 2 (30.6.2017.)

Одлука о скидању усева са дела катастарске парцеле број 10388 потесу Пут Сомбор Ранчево Нова 13 – КО Сомбор 2 (30.6.2017)

Oдлука о скидању усева са катастарске парцеле број 26708, КО Сомбор 2 (22.06.2017.)

Одлука о скидању усева са катастарске парцеле број 2880, потес 9. МАЈ, КО Чонопља (20.06.2017.)

Одлука о скидању усева 320-740/2017-II од 16.06.2017.

Одлука о скидању усева 320-739/2017-II од 16.06.2017.