Povratak na Акти градске управе

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Градској управи Града Сомбора

Званична интернет презентација