Povratak na Одлуке по јавном позиву

Предлог листе одобрених пројеката по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2018. години

Званична интернет презентација